CSTB560 Графика и анимация в среда Animate

Анотация:

В дисциплината се изучава програмния продукт Adobe® Animate®. Това е най-напредналият софтуер за създаване на богати интерактивни съдържания за дигитални, WEB и мобилни платформи. Изучаващите курса усвояват основите на специфичната терминология, обучават се на основните принципи за създаване на векторна графика и анимация. Курсът е с изключителна практическа насоченост. Упражненията позволяват на студентите да приложат директно придобитите познания, a финалният проект обобщава и разширява усвоените знания.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

ас. Златка Узунова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Принципите за работа с векторна и растерна графика;

Технологиите за работа със софтуерни продукти за векторна графика;

Методите за изграждане на анимация;

Основите на специфичната терминология в анимацията.

2) могат:

Да създават векторни графични елементи;

Да използват умело различни сцени, слоеве, филтри, маски и ефекти;

Да използват технологиите на компютърната двумерна анимация за създаване, редактиране и визуализация на комплексни анимационни сцени;

Да работят в екип.


Предварителни изисквания:
Курсът не изисква специална предварителна подготовка.

Желателно е студентите да са запознати с продукт Adobe Illustrator и/или работата с векторни елементи в Adobe Photoshop.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Модул I. Въведение в софтуерния продукт Adobe Animate

Въведение в софтуерния продукт

Въведение в Adobe Animate

Въведение във векторната и растерната графика

Интерфейс

Работа с панели и работно пространство

Настройка на бързи клавиши

Файлови формати

Управление на документи

Навигация в документа

Структура на Animate документ

Настройка на документа

Организация на слоевете

Използване на Guide слоеве

Разглеждане на Timeline

Преглеждане на проект

Въвеждане в специфичната терминология

Манипулиране на кадри и ключови кадри

Вмъкване на външни графични файлове

Навигация в графичната библиотеката

Вмъкване на растерни изображения

Вмъкване на векторни файлове

Модул II. Създаване на графична част

Изграждане на основни форми

Разлика между Object и Merge drawing режим

Селектиране и работа с форми

Използване на инструменти Line и Pencil

Опознаване и използване на инструменти Rectangle и Rectangle Primitive

Опознаване и използване на инструменти Oval и Oval Primitive

Работа с инструмент PolyStar

Манипулиране на обекти с инструмент Free Transform

Усъвършенстване на формите

Рисуване с инструмент Spray Brush

Използване на инструменти Paint Bucket и Ink Bottle

Редакция на обекти с инструмент Eraser

Рисуване с инструмент Brush

Взимане на стойностите за цвят с eyedropper

Използване на панели Color и Swatches

Редактиране на преливки с инструмент Gradient Transform

Използване на модификатор Lock Fill при работа с преливки

Създаване на форми с инструмент Pen и работа с точките от кривата

Работа с текстове

Сравнение между Text Layout Framework (TLF - рамка за текстово оформление) и Classic текст

Създаване на статичен текст

Редактиране и настройки на текстовото поле

Използване на динамични текстове и полета за въвеждане на информация

Модул III. Символи

Въведение за символи и употребата им

Разглеждане на символи от тип Movie Clips

Използване на символи от тип Graphic

Работа със символи от тип Button

Прилагане на тримерни и цветни трансформации върху символите

Модул IV. Ефекти и маски

Методи и режими за смесване на цветовите стойностите на различните обекти

Прилагане на филтри

Използване на маски

Модул V. Инструменти и похвати за създаването на Motion и ShapeTweens

Въведение в Motion Tweens

Създаване на Motion Tweens

Редактиране на Motion Tweens

Използване на Motion Tweens в 3D пространството

Инструменти за работа с Motion Tweens

Техники за изграждане на Motion Tweens

Библиотека от предварително зададени настройки на анимации

Копиране и обръщане на последователността на кадрите

Дървовидна структура на времедиаграмата

Сравнение на свойствата на видовете символи

Onion skinning

Редактиране на множество кадри едновременно

Принцип на работа при Classic Tweens

Създаване на Shape Tweens

Определение за Shape Tweens

Създаване на Shape Tween

Създаване на Shape Hints

Промяна на множество форми едновременно

Създаване на крива за трансформация между ключовите кадри

Поправка на невалидни Tweens

Модул VI. Инверсна кинематика и анимация на персонаж

Въведение в инверсната кинематика (IK)

Определение за права и обратна кинематика

Използване на инструмент Bone

Финни настройки на IK движенията

Интегриране на Ease, Spring, Damping и др.

Превръщане на IK движенията в покадрова анимация

Специфика при анимация на персонаж

Character Rigging

Комбиниране на Motion и Shape Tweens

Анимиране на цикъл ходене и говор

Литература по темите:

Tradigital Animate CC: 12 Principles of Animation in Adobe Animate, Stephen Brooks, CRC Press, 2016

Learn Adobe Animate CC for Interactive Media: Adobe Certified Associate Exam Preparation (Adobe Certified Associate (ACA)), Joseph Labrecque, Rob Schwartz, Peachpit Press, 2016

Adobe Flash Professional CC Classroom in a Book (2014 release) 1st, Russell Chun, Adobe Press, 2014

How to Cheat in Adobe Flash CC: The Art of Design and Animation, Chris Georgenes, Focal Press, 2014

The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators, Richard Williams, FABER & FABER, 2012

https://helpx.adobe.com/animate.html

http://www.digitaltutors.com/

http://www.lynda.com/

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКИ ТЕСТ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА №1

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА №2