CSTB528 Самостоятелна работа по Софтуерни технологии със С#

Анотация:

Самостоятелната работа е свързана с лекционните теми и допълва теоретичната част и практическа част от курса Софтуерни технологии със C# с необходими познания и умения в създаването на Windows приложение по зададена от преподавателя задача. Студентът представя(изходния код - .sln проекта) и защитава приложението. Освен стандартните контроли, приложението трябва да включва основните файлови диалози, както и сериализация на резултати.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Като на съответната аудиторна форма
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на:

• Информатиката

• Синтеза на приложни алгоритми

• Основните структури в програмирането и информационните технологииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Като на съответната аудиторна форма

Литература по темите:

• Albahari, J., & Albahari, B. (2012). C# 5.0 in a Nutshell. O’Reilly Media.

• Richter, J. (2010). CLR via С#, Third Edition. Microsoft Press.

• Skeet, J. (2011). C# in Depth. Manning Publication, Co.

• Watson, K., & Nagel, C. (2011). Beginning Visual C# 2010. Wiley Publishing, Inc.

• Наков, С., & Колев, В. (2011). Въведение в програмирането на C#. София: Телерик.

Средства за оценяване:

Практическа задача и устна защита