CSTB582 Самостоятелна работа: Компютърна графика

Анотация:

В курса се затвърждават получените знания и умения за самостоятелна работа с продукта ACAD 2011.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Стоян Малешков  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

• Знаят основните принципи и методи на компютърната графика;

• Могат дa използват технологиите на компютърната графика за създаване,

редактиране и визуализация на сложни тримерни скелетни модели.
Предварителни изисквания:
Знания и умения за работа с ACAD 2011 на двумерно ниво.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработка и тримерна визуализация на сложни тримерни обекти.

Литература по темите:

Основна:

1. Записки от лекциите и презентационни материали в електронен формат.

2. Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

3. Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice,

Second Edition, Addison Wesley, 1990.

4. Елън Финкълстийн. AutoCAD 14 Библия, Изд. Алекс Софт, София, 1999.

Допълнителна:

1. Rogers, D. Mathematical Elements for Computer Graphics, Second Edition, McGraw-Hill

1990.

2. Watt, A. Fundamentals of Three-Dimensional Computer Graphics, Addison-Wesley, 1989.

3. Pokorney, C., C. Gerald. Computer Graphics: the Principles behind the Art and Science,

Franklin, 1989.

4. Dewey, B. Computer Graphics for Engineers, Harper & Row, 1988.

5. Harrington, S. Computer Graphics: A Programming Approach, Second Edition, Mc-Graw-

Hill , 1987.

6. Marshall, G. Computer Graphics, Prentice-Hall, 1987.

7. Salmon, R. Computer Graphics: Systems and Concepts, Addison Wesley, 1987.

8. Shneiderman, B. Designing the User Interface, Addison-Wesley, 1987.

9. Rogers, D. Procedural Elements for Computer Graphics, McGraw-Hill 1985.

10.Bawyer, A., J. Woodwark. A Programmer’s Geometry, Butterworths, 1983.

11.Newman, W., R. Sproull. Principles of Interactive Computer Graphics - Second Edition,

McGraw-Hill Book Company, 1979.

12.Giloi, W. Interactive Computer Graphics, Prentice-Hall, 1978.

Средства за оценяване:

I Самостоятелна работа

II Самостоятелна работа

III Самостоятелна работа