CARB551 Постановка на анимационния филм І част

Анотация:

• Да насочи студентите към създаване на умения при изграждането на типажите - главните и второстепенните герои в анимационния филм съобразно художествено-драматургичните изисквания.

• Курсът насочва вниманието на студентите към декора в анимационния филм като важна и неотменима част в неговата изобразителна и драматургична структура.

• Особено внимание е отделено на работната книга като един от основните елементи при изграждането на анимационния филм, неговата връзка със сценария, художествено-режисьорската надстройка, разкадровката на действието и

специфични особености.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите получават полезни и компетентни знания насочваши в професионална посока работата им при създаване на типажите, декорите и сториборда в собствените им проекти.

2) могат:

• Да работят успешно в художествената подготовка на собствените си авторски филми както и на образователни и комерсиални кино и ТВ проекти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите да имат знания и умения да рисуват по памет и въображение, да имат познания, подготовка и умения в областта на рисуването, живописта и класическата анимация а също така да имат усет за цвят и композиция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в темите и задачите на курса.

2 Типажът в анимационния филм. Историческа справка. Стилово развитие на типажа в коменрсиалната и авторската анимация.

3 Работна книга – въведение.

4 Видове работни книги. Работната книга в анимацията. Практически анализ на работната книга на „Жерав и чапла” на реж. Ю. Норщейн.

5 „Езикът” на работната книга - знаци и обозначения.

6 Сценарий и работна книга – визуален превод на литературен текст.

7 Визуална разработка на историята без предварителен сценарий.

8 Предварителна подготовка за създаването на работната книга. Събиране на фактологически, илюстративен матариал съобразно анализа на сценария. Създаване на инструментариум за конструиране на историята на филма.

9 Стилово, художествено и цветово решение на типажа. Практически анализ и примери от световната класика.

10 Еталонен лист. Примери от известни автори.

11 Еталонен лист с мащабни съотношения на всички персонажи.

12 Работната книга като основа за художественото и режисьорското решение на анимационния филм.

13 Търсене на подходящия изобразителен стил съобразно характера на драматургията на филма.

14 Композиция в статичния и динамичния кадър. Анализ на композиционни решения в кадри от известни филми.

15 Различните видове планове и тяхното подреждане в контекста на филма

като определящ фактор за ритъма на филмовото действие.

Литература по темите:

• "Техника на анимационния филм", Джон Халас.

• "Снег на траве", Юрий Норщтейн.

• Художествени албуми посветени на класическото и съвременното изкуство в областта на пейзажа, портрета, графиката, илюстрацията, рисунката и карикатурата.

• Предпочитани албуми на художници като: Saul Steinberg, Andre Francois, Seymour Chwast, Milton Glaser, Sempe, Roland Topor, Etienne Delessert, Georges Schwizgebel, Amedeo Modigliani, Paul Klee, Max Ernst.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 20%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Представяне на допълнителни скици и рисунки към зададената тема.