CARB512 Самостоятелна работа "Анимационна драматургия"

Анотация:

Целта на тази самостоятелна работа е да се осмисли драматургията на филма - курсова работа за тази учебна година, да се напише добърсценарий, анотация, синопсис.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентът ще може да изгражда пластически анимационен разказ и да поставя нужните драматургичти акценти
Предварителни изисквания:

Студентът трябва да има основни драматургични познания; желателно е да е посещавал драматургичните курсове впърви и втори курс.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Откровената условност на анимационното пространство и време като основен драматургичен проблем.

• Водещата роля на изобразителният материал в анимацията. Изобразителното решение в самата основа на сценарния замисъл .

• Общи драматургични компоненти, общи стратегии на сценарното мислене, общи етапи на сценарната работа.

• Същностните отлики, свързани с характера на материала, и съответните анимационни техники.

• Предизвикателствата на абсолютната свобода в изграждането на художествените светове. Между полюсите на “ натурността” и условността. Варианти на “миметичната реалистична традиция” .

• Възможностите на анимацията за смесване на времената и пространствата.

• Нива на дистанциране и обобщеност.

• Гледната точка като ключов драматургичен проблем.

- Особености на анимационния типаж.

• Намереният типаж – намерен сюжет и степен на условност.

• Ярка характерност, изчистеност, лаконичност.

• Пантомимична действеност и сведен до мининмум диалог.

• Ритъмът на визията и концепцията. Единството на емоционалния и мисловен заряд в сценария и филма.

Литература по темите:

1. Герчева, Красимира К. – Естетиката на анимационния филм, Наука и изкуство, С., 1979, с.13.

2. Герчева, Красимира К.- Феноменът българска анимация, С., “Наука и изкуство”, 1983.

3. Надежда . Маринчевска М. – Българско анимационно кино: 1915 – 1995, ИК “Колибри”, София, 2001.

4. Маринчевска, Надежда М. – Квадрати на въображението. С. "Титра", 2005.

5.Лотман, Юрий М. – О языке мультипликационных фильмов, сб. Об искусстве,Санкт-Петербург, 1998.

6.Асенин, С.В. – Волшебники экрана, М., 1974.

7.Янакиев, Александър – „Дърпай“ или за индивидуалната анимация, „Кино и време“, бр. 27, 1989.

8. Wells, Paul.Short cuts, London, Wallflower Press, 2002

9. A Reader in Animation studies,edited by Jayne Pilling; London-Sydney, John Libbey Company,1997.

10. Halas John. Masters of Animation, London, BBC books,1987.

Средства за оценяване:

Два пъти по време на семестъра върху сценарните работи.