CARB511 Анимационна работилница

Анотация:

Целта на курса е всеки студент да реализира самостоятелно или в екип анимационна миниатюра, усвоявайки различни анимационни техники.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
доц. Невелина Попова  д-р
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да могат да реализират във всичките й компоненти проект за анимационна миниатюра.
Предварителни изисквания:
Да е посещавал и завършил успешно курсовете по "Анимационна драматургия",“Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд” и "Класическа анимация".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Постоянна работа върху различните компоненти - на различните етапи на изграждане на творбата:

- драматургичното решение и написването на сценария

• пластичното решение

• типажа

• композицията

• сториборда

• режисурата

Литература по темите:

1. Герчева, Красимира К. – Естетиката на анимационния филм, Наука и изкуство, С., 1979, с.13.

2. Герчева, Красимира К.- Феноменът българска анимация, С., “Наука и изкуство”, 1983.

3. Надежда . Маринчевска М. – Българско анимационно кино: 1915 – 1995, ИК “Колибри”, София, 2001.

4. Маринчевска, Надежда М. – Квадрати на въображението, С."Титра" 2005.

5. Halas John. Masters of Animation, London, BBC books,1987.

Средства за оценяване:

Комплексна оценка на цялостната работа, във всичките й компоненти.