CARB706 Обемна анимация І част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите как се създава сценарий за обемен филм, т.е. сториборд. Сториборда е основен източник на информация относно продукцията. Трябва да се реши за каква публика е предназначен филма - за деца, възрастни. Най - важно е идеята на филма. Трябва да се помисли и за художественото изображение. Много важно е да се подбере подходящ материал за героите и декорите. Подходящият материал ще улесни много работата на аниматора. Не трябва да се забравя и за музиката - ефектите. Музиката може да се композира специално за филма, но може и да се използва готова музика, т.в. снима се по ритмограма. Не трябва да се забравя и за камерата. Тук операторът на филма ще си каже думата. Много важно е и осветлението, което е театрално за разлика от рисувания филм, например. Както казах по - горе към курса има и самостоятелна работа. Задачата на студентите е да направят сториборд за обемен филм на тема "цирк".

Трайната оценка за семестъра се формира от няколко компоненти: оценка от самостоятелната работа, работа през семестъра, посещаемост на лекциите. Най - важна е оценката от самостоятелната работа на студента.

По време на лекциите ще предоставя помощни материали - анимационни филми, илюстрации.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Емил Връблянски  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

знаят:

• как да разработват собствен проект за обемен филм

• кака да изготвят типажи за обемен филм

• как да разработват кукли

могат:

• да правят постановка на куклен филм

• да изработват и анимират обемни кукли.
Предварителни изисквания:
• да имат познания за режисурата на рисуван филми, принципи на монтажа, изготвяне на типаж и сториборд.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Ресижьорът - един опитен специалист с широки познания на механизма на всички етапи, през които един обемен филм трябва да премине.

2. Цели и съдържание на сториборда.

3. Разискване върху режисьорския сценарий.

4. Изготвяне на сториборда - етапи.

5. Разположение на водещите кадри, затъмненията, оттъмненията.

6. Композиране на всеки кадър по отделно.

7. Разчитане играта на героите.

8. Отношение на камерата спрямо разкриването на сюжета.

9. Режисиране играта на героите.

10. Приспособяване на режисьорския сценарий и разкадровки към евентуални поправки.

11. Контакт на режисьора с аниматора.

12. Работа на режисьора с оператора.

13. Работа на режисьора със звукооператора, композитора.

14. Игра с камерата и осветлението.

15. Монтиране на филма.

Литература по темите:

• Stop Motion Animation- Barry Purves

• The Corpse Bride-Tim Burton

• ИРЖИ ТРНКА-Тайна кинокукльй-Сергей Асенин-Москва 1982

Средства за оценяване:

Трайната оценка за семестъра се формира от няколко компоненти: оценка от самостоятелната работа, работа през семестъра, посещаемост на лекциите. Най - важна е оценката от самостоятелната работа на студента.