CARB503 Карикатура, илюстрация и комикс І част

Анотация:

Курсът цели да развие в студентите чувство за хумор, комбинативност, абстрактно мислене и съвременна графична и кинематографска естетика. Запознава студентите с историята на карикатурата, илюстрацията и комикса; развитие; водещи световни автори и стилове.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Иван Веселинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1) знаят:

• гротескната рисунка;

• различни възгледи и школи в карикатурата, илюстрацията и комикса;

• творчеството на известни световни автори, които са пряко свързани с синтетичното мислене характерно за анимационната изразност.

2) могат:

• да мислят по съвременен и синтетичен начин, което е спецификата, както на карикатурата, илюстрацията, комикса, така и на анимацията.

• са развили геговото мислене


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни познания по рисуване, композиция и изградени естетически критерии.

• участие в часовете със собствени рисунки по предварително зададена тема /карикатура и портретна карикатура/Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Илюстрация и анимация

История на илюстрацията

Стилове и разновидности

Съвременни школи

Българска илюдстрация – ярки представители и етапи в развитието й.

КОМИКС

История на комикса.

Особености на европейската и американска школи.

Български комикс.

Специфика на комикса.

Драматургическа и пластическа характеристика на комикса.

Комиксов герой.

Връзка между комикс и анимация.

Изобразителен език на комикса.

Представители на различни комиксови школи.

Литература по темите:

• Мордилио, Портрет гротеска – П. Стоянов, тема – ъгъл

• Бидструп, Костов, тема – “Валяк”

• Комикс (български, световен, Айнщайн, “Пейка”

• Френска карикатура, Клинтън, тема “Ключ”

• Карл Шрадер, портрет – Путин, тема – “Телефон”

• Цайнберг, портрет – Чаплин, тема “Муха”

• Немска карикатура, портрет – Кафка

• Полска карикатура, портрет – Толстой

• Българска карикатура , портрет – Сталин

• Изложба – Маростика – Италия, портрет – Божков

• Изложба – Кноке Хейст – Белгия, тема “Шапка”

• Изложба – Габрово – България, тема “Страх”

• Харватска карикатура Драгич, Довников

• Хенри Бютнер – Германия, тема “Лабиринт”

• Адолф Борн – Чехия, тема “Любима”

• Изложба – Скопие, тема “Очила”

• Андре Франсуа – Франция, тема “Телфон”

• Боск – Франция, тема “Автомания”

• Семпе – Франция, тема “Черен хумор”

• Топор – Франция, “Човек и куче”

• Александър Божинов, тема “Хоби”

• Илия Бешков, тема “Триъгълник”

• Гулбрансон – Германия, тема Балон”

• Хундерт Васер – Австрия, портрет грутеска Симеон II

• Чехска карикатура, гротеска Борис III

• Особености ишколи в комикса

• Гротеска, хумор, сатира

• Илюстратор на “Декамерон”, Клемке

• “Гротеска, к карикатура, комикс, илюстрация, като рисунка и начин на мислене”

Средства за оценяване:

Текущ контрол: 50% практическа разработка, 50% конферанс

Семестиален изпит: 50% практическа разработка, 50% конферанс; представяне на портфолио с рисунки на студента разработени по време на семестъра.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

Студентите разработват за всяка следваща лекция определена тема:

1. гротескна рисунка, карикатура на личност от нашия политически живот или от световния шоубизнес.

2. рисунка по определена тема /пример: тема – часовник/

На края на семестъра студентите трябва да представят портфолио на всички зададени задачи и теми на конферанс. Оценката става на базата на крайният резултат от всички представени работи на студента.