CARB500 История на анимацията І част

Анотация:

Програма "Анимационно кино"

CAS B573 - История на европейската и американска анимация - 30 часа

съставител: Боряна Матеева

Курсът запознава студентите с основните периоди, емблематични фигури и филми, стилове и техники на европейската и американска анимация - от първите й стъпки до наши дни. Разглежда се създаването и развитието на основни национални школи с техните най-изявени творци, както и няколко фундаментално значими анимационни фигури с акцент върху индивидуалния им художествен принос за историята на анимацията.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Боряна Матеева-Пенева  

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите би трябвало:

- да получат задълбочени познания за основните периоди, тенденции, школи, техники и стилове на най-значимите творчески фигури от европейската и американска анимация

- да могат свободно да се ориентират в съвременните течения и стилове от световната анимация

- да прилагат творчески получените знания в бъдещата си работа като режисьори, художници и аниматори

- да могат самостоятелно да анализират анимационни филми

- да обогатят чувствително филмовата си култура

- да развият собствен художествена вкус


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни познания по история на анимацията: да са чували и гледали някои от филмите на някои от емблематичните имена, да имат понятие за видовете анимационни техники, да имат сравнително добра обща и филмова култура, което да им осигури по-лесното и пълноценно възприемане на филмите и учебния материал от лекциите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА И АМЕРИКАНСКА АНИМАЦИЯ

1. Анимацията като вид кино. Връзка с изобразителното и кинетичното изкуство, комикса и спектакъла. “Оптичният театър” на Емил Рейно и неговите “светлинни пантомими”. Фантастичните феерии на Жорж Мелиес.

2. “Пионерът” Емил Кол. Първи стъпки на новото изкуство във Франция. Филми, творчески път, видове техники.

3."Пионерът" на американският анимационен филм Джеймс Стюарт Блактън. Приносът на Уинзър Маккей – първият “класик” на американската анимация. “Динозавърчето Гърти”.

4. Европейските авангардисти и абстрактната анимация в първите години на ХХ век: Ханс Рихтер. Валтер Рутман, Викинг Егелинг, Оскар Фишингер. Филми и техники. Уникалният опит на Бела Бартош и "Идеята". Лоте Райнигер - откривателка на силуетния филм.

5. Александър Алексеев, Клер Паркър, екранът с карфици и анимираната гравюра. Владислав Старевич – пионер на кукления филм. Филми и техника.

6. Уолт Дисни преди Мики Маус – първи опити в серийния филм: "Алиса в страната на анимацията" и "Заекът Осуалд". "Митът Дисни" и американският рисуван филм през 30-те и 40-те години. Феноменът Мики Маус и силата на мерчъндайзинга в американската филмова индустрия.

7. Братята Флейшър и “антизвездният” им стил. Сериите с Клоунът Ко-Ко, Бети Буп и Попай Моряка - графичен стил и идейни послания.

8. UPA (United Productions of America - Юнайтед Продакшънс оф Америка) – естетически бунт и тематично обновление. Филми, творчески индивидуалности, графичен стил.

9. Развитие на руската анимация през 30-те и след Втората световна война - от подражателната дисниевски тип анимация и приказките през новатори като Фьодор Хитрук и Хржановски, през Вячеслав Катьоночкин до Александър Петров. Филми, стилове, тематични пристрастия, техники.

10. Иржи Трънка и кукленото кино в Чехословакия след Втората световна война. Други индивидуалности: Карел Земан, Бжетислав Пояр, Хермина Тирлова, Иржи Бърдечка. Полска анимация - графичен стил, тематични пристрастия и техники във филмите на Мирослав Кийович, Даниел Шчехура, Йежи Кучиа, Ришард Чекала, Пиотр Думала и др.

11. Загребска анимационна школа : филми, творчески ндивидуалности, графичен стил, наративни модели и теми във филмите на Душан Вукотич, Боривой Довникович – Бoрдо, Зденко Гаспарович, Неделко Драгич, Златко Гржич, Борис Колар, Златко Бурек. Швейцарска анимация: пясъчната анимация на Ернст и Жизел Ансорж.

12. “Канадският феномен” – филми, изобразителни стилове и техники във филмите на Керълайн Лийф, Ко Хьодеман, Ишу Пател, Фредерик Бак и др. Феноменът Пол Дрийсен. Белгийска анимация - филмите на Раул Серве и Никол Ван Готем.

13. Британска анимация. Джон Халас. От "Жълтата подводница" на Джордж Дънинг през пластилиновите екшъни на Ник Парк и Питър Лорд до куклените спектакли на Бари Първс и Братя Стивън и Тимоти Куей. Френска анимация. Пол Гримо. Жан-Франсоа Лагиони. Особености на студия "Фолимаж".

14. Италианска анимация. Бруно Бодзето и "Алегро нон тропо". Винченцо Джоанола и рисуването директно върху филмова лента. Унгарска анимация - стил, техники и послания във филмите на Ференц Цако.

15. Големите индивидуалности на световната анимация: експерименталното кино на Норман Макларен: творчески път, филми и техники. “Войнстващият сюрреалист” Ян Шванкмайер – филми и техники. Самотният гений на Юрий Норщейн. Филми и техника.

Литература по темите:

1. Енциклопедия "В света на киното" - т. 1. Изд. "Народна просвета", София, 1983. Статия "Анимационно кино" - с. 43

2. Статии за отделни анимационни филми във "В света на киното" т. 2 ": "Пътуване до луната" - с.17; сериите "Котаракът Феликс" - с. 50; "Приключенията на Принц Ахмед" - с. 95; "Идеята" - с. 167; "Новият Гъливер" - с. 199; "Самотните призраци" - с. 219; "Снежанка и седемте джуджета" - с. 220; "Попай среща Вилхелм Тел" - с. 261; "Фантазия" - с. 263; "Съседи" - с. 399; "Овчарката и коминочистача" - с. 409; "Блещукаща пустота" - с. 427; "Необикновен мач" - с.450; "Кратка история" - с. 482; "Възел на кърпичката" - с. 410; "Дяволското откритие" - с. 511; "Лунната птица" - с. 524; "Внимание" - с. 536; "Лъвът и песничката" - с. 538;

3. Gianalberto Bendazzi. Cartoons - Le cinema d'animation 1892-1992. Liana Levi, 1992

4.Maltin, Leonard. The Disney Films. Jessie Films Ltd, New York, 2000

5. Герчева, Красимира. "Естетика на анимационния филм". Изд. "Наука и изкуство".София, 1979

6. Маринчевска, Надежда. Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники. София, Титра, 2005

7. Асенин, Сергей. "Волшебники екрана". Изд."Искусство", Москва, 1974

8. Тюрпен, Жерар. Урокът на Емил Рейно. Бюлетин на СБФД, 5/1973, с. 2-14

9. Едера, Бруно. Европейски пионери на анимацията. Бюлетин на СБФД, 5/1973, с. 15-42

10. Тесие, Макс. Оскар Фишингер и елитът на анимацията. Бюлетин на СБФД, 5/1973,с. 43-

52

11. Анимационното кино днес - малка обиколка на света: Унгария, Швейцария, Италия,

Франция, Япония, Югославия, Белгия, Чехословакия, Канада, САЩ, Великобритания,

Полша. Бюлетин СБФД, 5/1973, с. 53-89

12. Брошура "Фестивал на съветската анимация". Изд. БНФ, София ,1983

13. Брошура "Канадска анимация 1941-1979". Изд. БНФ, София, 1982

14. Брошура "Иржи Трънка". Изд. БНФ. София, 1987

15. Уолт Дисни - статии на български език:

Герчева, Красимира. "100 години от рождението на Дисни" - Сп."Кино и време" 19/1981

Хюз, Р. "Търговия с чудеса" - Сп. "ЛИК" 46/1973, с. 28-32

Дисни, Рой. "Моят брат Уолт Дисни" - Сп. "ЛИК" 5/1968

"Интервю с Мики Маус" - Сп. "ЛИК" 10/1975, с. 27-29

16. "Загребска школа" - статии на български език:

"Магията на рисувания филм - успехите на югославските творци

Неделко Драгич, Душан Вукотич, Анте Занинович и др." - Сп. "ЛИК" 52/1971, с. 35-37

Кратък очерк за югославската анимация - "Бюлетин на СБФД" 5/1973, с. 82-84

17. Юрий Норщейн - статии на български:

Черненко, Мирон: "Светът между кадрите" - творчески портрет на Норщейн - "Филмови

новини" 11/1980, с. 6

Петрушевска, Людмила: "Ако ме помолят да нарисувам портрет на гений" -

Сп. "Киноизкуство" 6/1990, с. 59-62

Фрагменти от Юрий Норщейн: "Киноизкуство" 6/1990, с. 63-72

18.Норман Макларен - статии на български език

Сп."Филмови новини" 6/1966, с.11

Сп. "Киноизкуство" 5/1966, с. 69

"Бюлетин на СБФД" 5/1988, 64-71 - творчески портрет

19. Владислав Старевич - статия на български език:

Герчева, Красимира: "Владислав Старевич роден преди 100 години"- сп. "Кино и време"

20/1980

20. Ян Шванкмайер - статии за него:

"Positif" 371, January ,1992, p. 92-93

"Empire", October 1994, p. 55

"Sight and Sound", June 1996, p. 14

21. Най-професионалният сайт за анимация:

www.awn.com

Средства за оценяване:

Тест...50%

Събеседване...50%