CASB969 Приложна анимация

Анотация:

Курсът цели да задълбочи знанията и уменията на студентите в областта на анимацията:

Цикъл от теоретични лекции при анимиране на човекоподобни персонажи, очевечени животински персонажи. Анимиране на натуроподобни персонажи: насекоми, птици, бозайници.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се запознават със специфични термини, понятия, методология и принципи на анимацията. Познават характерни особености в поведението и движенията при хора и животни.
Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс по рисуване, класическа анимация, сториборд и лейаут

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Анимацията като средство за изразяване.

Методология на работа. Етапи на подготовка.

Основни принципи на анимацията. Различни подходи.

Конферанс.

Анимация на рисуван персонаж.

Хора и животни. Характерни особености, поведение и разлики.

Анализ на движения на човекоподобна фигура

- ходене, бягане - насреща (към “камерата”) до каш, по диагонал и в дълбочина – перспективни изменения на фигурата.

- подготвителни движения, градация, установяване.

- характерни походки: маршировка, с подскоци, наперена, влачеща се, дебнешком, спортно ходене и др.

- разлики при мъжката и женската фигура.

- равновесие и баланс. разглеждане на специфични действия : навеждане на фигурата, клякане, вземане на предмет от земята, посочване с ръка, вдигане на тежък предмет, хвърляне на предмет, удар с чук, рязане с трион.

Анимация на емоционални състояния, реакции.

Анализ на движения на животни (четириноги, летящи)

- хищници, тревопасни - особености

- птици, насекоми - особености

Анимация на ефекти.

Характеристики на материал при анимация. Поведение на материала. Анимация на природни сили и явления (преглед и анализ).

Литература по темите:

“Cartoon Animation” - Preston Blair

“The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques Of Drawn Animation” – Tony White

"Timing For Animation" - Harold Whitaker And John Halas

"The Animator's Survival Kit" - Richard Williams

“The Human Figure In Motion” – Edward Muybridge

“Animals In Motion” – Edward Muybridge

Средства за оценяване:

Тестове, задания и самостоятелни работи