ADVB519 Практика: Рекламна академия

Анотация:

Практиката има за цел да срещне студентите с практици в областта на рекламата и медиите.

Ежегодно Нов български университет, заедно с Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) организират събитието „Рекламна академия“.

В рамките на академията през първия ден се провеждат лекции и презентации на реални казуси от практиката на водещи рекламодатели и агенции.

През втория и третия ден са предвидени уоркшопове, като студентите се разпределят в екипи и под менторство на практици работят по реални казуси.

През четвъртия ден се провеждат презентации на студентските проекти пред жури от практици, които връщат реална информация по изработените екипни проекти.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят

• Как изучаваното в рамките на лекционните курсове се прилага на практика

2) ще могат

• да планират и провеждат сами процеси, свързани с развитието на една рекламна и медийна кампания.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Лекции и презентации по реални казуси

2. Workshop под ръководството на ментори по реални казуси

3. Презентации на студентски проекти пред жури

4. Оценяване на проектите и награждаване

Литература по темите:

• Краят на рекламата каквато я познаваме, Серджо Зийман

• Краят на маркетинга какъвто го познаваме, Серджо Зийман

• Бъзззз маркетинг, Марк Хюз

• Увод в мениджмънта на рекламата, Камен Каменов

• Медияпланиране на рекламната кампания, Христо Катранджиев

• Материали от лекционни курсове към БП Реклама

Средства за оценяване:

практически задания и посещение