ADVB518 Проект: Работа по бриф на ЕАСА

Анотация:

В рамките на този курс студентите работят по реален проект, на реален рекламодател. Казусът е подаден от Международната асоциация на комуникационните агенции, които ежегодно организират конкурса "AdVenture", посветен на студентски работи по конкретен бриф.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да се справят самостоятелно с конкретни практически задачи.

• Как и къде да намират информация, върху която да разработват стратегии си.

2) могат:

• Да проучват, събират, сортират и пресяват необходимата информация за разработване на конкретен казус

• Да представят логично и аргументирано собствените си тези във връзка с практическата задача.

• Самостоятелно да изследват, анализират, оценяват и разработват ИМК по предварителен бриф.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите получават готов бриф от Международната асоциация на комуникационните агенции.

Предаване и защита на "грубите" идеи пред селекционна комисия от НБУ.

Участие в конкурс - Най-добрите проекти ще бъдат номинирани от НБУ за конкурса AdVenture и ще имат възможността да представят и защитят проектите пред авторитетно международно жури, както и да се борят за голямата награда - една седмица на рекламния фестивал в Кан!

Литература по темите:

всички литературни източници към темата (дадена в курсовете изучаваи през семестъра)

сайтът на EACA - http://www.eacaeducation.eu/PageFromDb.aspx?page=home

Средства за оценяване:

самостоятелни работи и презенатация