MODB509 Модни аксесоари - І част

Анотация:

1. Този курс има за цел да запознае студентите с различните видове аксесоари, които допълват и обогатяват дизайнерските облекла.

2. Придобиват се общи знания за историческото развитие на различните видове аксесоари: накити, шапки, чанти, шалове и тн.

3. Правят се дизайнерси разработки по поставени теми.

4. Изработват се в материал: накити, шапки, чанти. /Материалите се осигуряват от НБУ/

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Студентите придобиват знания за историческото развитие на аксесоарите при различните стилове облекла.

2. Развиват умения за проектиране на съвременни аксесоари.

3. Научават се на някои техники за изработване в материал на различни аксесоари.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Чанти. Исторически преглед.

2. Проектиране на чанти по поставена тема.

3. Изработване на чанта от текстилен материал.

4. Аксесоари за допълване и променяне на готова дреха: допълнителни яки и колани

5. Проектиране и изработване на яки и колани.

6. Накити от алтернативни материали

Литература по темите:

Phillips, C., Jevelry from antiguity the present, 2004.

Cartlidge, B., Twentieth-century jewelry, 1985.

Русские ювелирные украшения 16-20 веков

„История костюма – от древности до нового времени” ;

Волфганг Браун, Макс Тилке

Dormer,P. The new jewelry. 1987

Jewelry Design, 2008 daab

Feshion jewellery - catwalk and couture; Maia Adams

Средства за оценяване:

1. Задължително се провежда текущ контрол. Текущият контрол въз основа на активността по време на час се извършва по време на целия семестър. При приключване на всяка тема и творческа разработка се поставя оценка.

2. В края на семестъра се прави общ конферанс на който се поставя окончателна оценка.

3. Цени се най-вече умението на студентите да изразяват собствено виждане по разглеждания проблем.