BATB005 Семинар: Интернет комуникации в туризма

Анотация:

Семинарът Интернет комуникации в туризма има за цел да запознае студентите с основните характеристики, предимствата и значението на интернет комуникациите в туризма. Значението на новите информационни и комуникационни технологии в туризма е част от голямата тема за интернет като глобална комуникационна мрежа. Сред основните въпроси, които включва семинара са спецификата на интернет комуникациите в туризма (социално-психологически особености, форми на общуване, послания към потребителите); практическите аспекти на интернет комуникациите в туризма (маркетинг на туристически дестинации, онлайн резервации, онлайн продажби и др.); интернет средата като възможност за общуване, работа и обучение в туризма; планиране, проектиране, изграждане и поддръжка на туристически сайтове (организация, навигация, популяризация и др.).

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- същността на ключови понятия в онлайн комуникациите и значението на интернет комуникациите в туризма

- спецификата на интернет комуникациите в хотелиерство и ресторантьорство

2) могат:

- да прилагат познанията си за онлайн комуникациите в хотелиерството и ресторантьорството

- да познават и използват максимално информацията в хотелски, ресторантьорски и др. туристически сайтове на различни обекти


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Хотелиерство и ресторантьорство

- Туристическа реклама и връзки с общественосттаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПЛАН на семинара:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Интернет като глобална комуникационна мрежа. Значение на новите информационни и комуникационни технологии в туризма.

2 Роля на онлайн комуникациите в туризма.

3 Tърсене на информация в Интернет, комуникация и обмeн на информация в туризма в реално време.

4 Интернет средата като възможност за общуване, работа и обучение в туризма.

5 Специфика на интернет комуникациите в туризма (социално-психологически особености, форми на общуване, послания към потребителите).

6 Прилагане на Интернет и мобилни технологии в туризма. Web 2.0. Видео комуникации в интернет.

7 Планиране, проектиране, изграждане и поддръжка на туристически сайтове (организация, навигация, популяризация и др.)

8 Основни принципи при проектиране на туристически web сайт - изисквания към съдържанието.

9 Ефективност на туристическите сайтове (критерии за оценка, изисквания към текста, правила в дизайна и др.)

10 Практически аспекти на интернет комуникациите в туризма (маркетинг на туристически дестинации, онлайн резервации, онлайн продажби и др.).

11 Специфика и ефективност на хотелските сайтове.

12 Специфика и изисквания към ресторантьорските сайтове.

13 Успешни онлайн рекламни и PR кампании в туризма.

14 Промяна на онлайн комуникациите в туризма в контекста на социалните мрежи, блоговете, YouTube, Twitter и др.

15 Интернет - новата конкурентна среда в туристическата индустрия. Тенденции в интернет комуникациите в туризма.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Монографии:

1. Коен Д. Необичайно полезна книга за Wеb, С., 2004

2. Томс, Ж., Георгиев, Д., Успешен онлайн маркетинг, С., 2010

3. Котлър, Ф., Картаджая, Х., Сетиаван, А., Маркетинг 3.0 – от продуктите към клиентите на човешкия дух, С., 2010

4. Алексиева, С., Бизнескомуникации, С., 2011

5. Сб. Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза, С., 2011

6. Томс, Ж., Георгиева, К., Инструменти за социални мрежи, С., 2011

7. Котлър, Ф., Лий, Н., Корпоративна социална отговорност, С., 2011

8. Русев, П., Властта на хората – новият маркетинг”, Варна, 2011

9. Рийд, Дж., В крак с онлайн маркетинга, С., 2012

10. Котлър, Ф., маркетингови ходове, С., 2015

Интернет източници:

www.world-tourism.org

www.bulgariatravel.org/bg/

www.visiteurope.com

www.horemag.bg

www.thexpert.bg

Средства за оценяване:

Подготовка на коментар за интернет комуникациите на туристически обект/комплекс/атракция/дестинация и др., предварително обсъден и съгласуван с преподавателя по темите на семинара (по избор на студента).

Обем - коментар от 6 с., с отделно оформена заглавна страница, по желание на студента - към тях с допълнителни илюстрации, графики, снимки и др.