BUBB507D Компютърни приложения в бизнеса

Анотация:

" Запознаване на студентите със съвременните компютърни приложения в бизнеса.

" Включени са теми по създаване на интернет пазарна система, избор на технология, законови проблеми, маркетингови стратегии в WEB, машини за търсене, онлайн търговия, сравнение на WEB технологии, сигурност в Интернет, плащания през мрежата.

" Придобиване на практически умения за работа с компютърни приложения в бизнеса.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

" Компетенции

Запознаване на студентите със съвременните компютърни приложения в бизнеса. Включени са теми по създаване на интернет пазарна система, избор на технология, законови проблеми, маркетингови стратегии в WEB, машини за търсене, онлайн търговия, сравнение на WEB технологии, сигурност в Интернет и плащания през мрежата. Придобиване на практически умения за работа с компютърни приложения в бизнеса.

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Да използват основни механизми на компютърните приложения в бизнеса.

" Да използват специфични инструменти в компютърните приложения в бизнеса.

2) могат:

" Да прилагат наученото за оценка на съществуващи компютърни приложения в бизнеса.

" Да прилагат наученото за създаване на нови компютърни приложения в бизнеса.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1 Интернет пазарна система

Тема 2 Избор на технология

Тема 3 Законови проблеми

Тема 4 Маркетингови стратегии в WEB

Тема 5 Машини за търсене

Тема 6 Онлайн търговия

Тема 7 Плащания през мрежата

Тема 8 Сравнение на WEB технологии

Тема 9 Сигурност в Интернет

Литература по темите:

[1] Amor Daniel, The E-business (R)evolution, Hewlett-Packard Company Professional Books, Sams, 2000.

[2] Даниел Амор, Революцията на Е-бизнеса, ИнфоДАР, София, 2000.

[3] Максимална защита, Книга 1, ИнфоДАР, София, 2002.

[4] Максимална защита, Книга 2, ИнфоДАР, София, 2002.

[4] Step by Step - MS Office XP, СофтПрес, София, 2002.

[5] Step by Step - MS FrontPage XP 2002, СофтПрес, София, 2002.

[6] Всичко за MS Office XP Professional, СофтПрес, София, 2002

Средства за оценяване:

ТЕСТ 20%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

УСТЕН ИЗПИТ 10%