TEAB405 Актьорът в алтернативните сценични изкуства

Анотация:

Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата на алтернативните сценични изкуства

прочети още

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  
доц. Антоанета Петрова  д-р
 Десислава Морозова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основните характеристики на импровизационния театър

•Структурата и отделните елементи на игровия театър

2) могат:

Да приложат наученото за импровизационния театър, учатвайки с трупата от алумни към УТ на НБУ в представления пред публика

Да могат креативно да отразяват незримото и дават перспектива на наратива.

• Да визуализират отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе с
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Разширяване на ролевия репертоар

2.Плей-бек театър – І част

3.Плей бек театър ІІ част

4.Техники за развитие на спонтанност

5.Техники за развитие на креативност

6.Социален атом - І и ІІ част

7.Разлики между социални роли, професионални роли, лични роли

8.Социодрама

9.Геносоциодрама

10,Основи на форум-театъра

11.Ролева диаграма

12.Външно" лице и "вътрешно" лице

13.Ролеви анализ

14.Техника "Празен стол"

15.Театър по твой сценарий

Литература по темите:

.Морено, Дж. - Основи на психодармата.;

2.Морено, Дж., - Шекспир и психодармата

3.Йотова, К - Историите ни в действие или за playback театъра, София, изд. Август, 2007г.

Средства за оценяване:

Студентът получава финална оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат