TEAB404 Съвременни танцови техники - ІV част

Анотация:

Курсът се занимава с усъвършенстване работата на долната част на тялото - долни крайници , средната и долна част на гръбнака и стъпала.

Методиката на повтаряемост за постигане на майсторство в овладяване на долната част на тялото, в техниките на Марта Греъм и Мърс Кънингхъм.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва добре да различават двете съвременни техники ,както и сравнително да ги оприличават.Да владеят базови технически елементи от тях и да могат сами да композират малки танцови комбинации с всяка от тях.
Предварителни изисквания:
Да са преминали през 3-те части на курс "Съвременни танцови техники" в НБУ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Определяне нивото на студентите записали курса. - 4ч.

2. Задаване на работна схема за усъвършенстване на стъпалата като основа на тялото . - 6ч.

3.Комбинации за работа с целите крайници - отворено,затворено , паралелно. - 6ч.

4. Работа за тазовите кости и връзката им с горната и долната част на тялото. - 6ч.

5.Разработване на свързващи комбинации и методичното им повтаряне за постигане на майсторско владеене на тялото. - 8ч.

Литература по темите:

Барба, Еуженио. Антропология на театъра: Първи Хипотези. – Театрален бюлетин, 1981, № 2, 74–96 Барба, Еуженио. Плаващи острови. – Театрален бюлетин, 1984, № 1, 127–153.

. Барба, Еуженио. Уголеменото тяло. – Homo Ludens, 2005, № 11, 277–295.

Барт, Ролан. Въображение на знака, София, 1991.

Башлар, Гастон. Поетика и мечтанието, София, 1994.

. Биаджини, Марио. Извадки от дискусията с Томас Ричардс и Марио Биаджини, проведена във Фестивален и конгресен център – Варна на 8 юни 2004 г. – Homo Ludens, 2004, № 10, 313–

Средства за оценяване:

Текущи оценки през семестъра - най малко 3