TEAB402 Танцов дует

Анотация:

1. Развиване на танцовия потенциал на студентите, чрез прилагане и експериментиране с натрупаните на пластични умения, чрез усложнени комбинации от движения при работа за дует.

2. Придобитите умения по време на курса да позволят на студентите да свободно да използва различната динамика на движенията в пространството, при работа в дует.

прочети още

Преподавател(и):

доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- Познават различни техники за предвижване и пласиране на тялото в пространството.

- Да анализират пространството като среда и интегрирането на движещото се тяло в тази среда.

2) могат:

- Да изградят свой собствен подход за използване на динамиката на движенията в пространството, с усложнени танцови комбинации.

- Изграждат органично и естествено присъствие в пространството при работа в дует.

- Ползувайки познанията си за димамичната връзка пространство- тяло да изграждат движенчески композиции при работа с текст.
Предварителни изисквания:
Добра физическа подготовка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Изпълнение на различни по тема танцови етюди, дует.

• Актьорски етюди по зададени теми, по проект.

• Упражнения по ритмика.

• Упражнения за координация на тялото, за развитие на двигателните умения на студента.

• Работа в дует.

Литература по темите:

базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• интернет

• мултимедия

• аудиокасети

• видеокасети

• CD

• писмени текстове

Средства за оценяване:

Текущо оценяване.