CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript

Анотация:

Курсът е въведение в уеб програмиране чрез HTML и JavaScript.

Ще представи основите на World Wide Web, HTML като

базисно средство за създаване на уеб-страници и езика

за програмиране JavaScript за изграждане на по-разнообразно

съдържание в интернет.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

 Делян Керемедчиев  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

1)трябва да знаят:

- основни понятия за World Wide Web;

- концепцията за уеб-бразер и уеб-сървер;

- как се използват таговете за форматиране в HTML;

- какво е JavaScript;

- как се използва JavaScript в уеб-страници

2) трябва да могат:

- да създават уеб-страници;

- да направят прост уеб-сайт;

- да създават уеб-приложение чрез JavaScript;

- да използват обектите на JavaScript;

- да прилагат регулярни изрази при JavaScript.


Предварителни изисквания:
Изискват се само основни понятия и знания за използването на компютрите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Увод за WWW

2. Увод в HTML

3. Упражнения по HTML

4. Понятие за CSS

5. Увод в JavaScript

6. Елементи на JavaScript

7. Обекти в JavaScript

8. Обектен модел DOM

9. Регулярни изрази

10. Заключителни разглеждания

Литература по темите:

Самоучител, развит на сайта www.w3schools.com

Средства за оценяване:

По време на курса се предвиждат 3 проверки на знанията

с форма на тест и две практически контролни работи