CITB430 Програмиране с Perl

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с един от популярните скриптови езици за програмиране Perl. Ще бъде обърнато особено внимание на работата с процеси, файлове и потоци, както и на някой от специфичните особености на езика.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р
 Владимир Белперчинов  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основните особености при използването на скриптови езици.

Синтаксис и особенсти на Perl.

2) могат:

Да реализират разнообразни алгоритми с средствата на езика Perl.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат базови знания по някой програмен език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1

Cpan и модули

Упражнения

2

2

Видове дани и организация

Упражнения

2

3

Основни функции

Упражнения

4

4

Създаване на функции и модули

Упражнения

2

5

Вход и изход

Упражнения

2

6

Управление на процеси

Упражнения

4

7

Регулярни изрази

Упражнения

4

8

Работа с файловата система

Упражнения

2

9

Разработване на сервизи

Упражнения

4

10

Графика с Perl

Упражнения

4

Литература по темите:

Randal L. Schwartz, Tom Phoenix. Learning Perl. 5th Edition. O'Reilly Media. 2008

Tom Christiansen, brian d foy, Larry Wall, Jon Orwant. Programming Perl, 4th Edition. O'Reilly Media. 2012.

Shawn Wallace. Perl Graphics Programming. O'Reilly Media. 2002

Средства за оценяване:

Две контролни по време на семестъра.