CITB331 Програмиране с Python

Анотация:

В този курс се разглежда езика за програмиране Python и философията зад него - instant hacking, бързо прототипиране. Разглеждат се всички основни аспекти на езика, като темите са ориентирани функционално.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

гл. ас. Филип Андонов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса ще могат да използват езика Python за бързо прототипиране и разработване на разнообразни приложения.
Предварителни изисквания:
Познания по поне един език за програмиране

Базови познания по алгоритми

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Основи на Python

Списъци

Символни низове

Речници

Условни оператори и цикли

Абстрактизация

Изключения

Магически оператори, свойства и итератори

Работа с файлове

Работа с бази данни

Мрежово програмиране

Python и Уеб

Тестване

Литература по темите:

Beginning Python From Novice to Professional, Magnus Lie Hetland

Beginning Python

Peter Norton, Alex Samuel, David Aitel, Eric Foster-Johnson, Leonard Richardson, Jason Diamond, Aleatha Parker, Michael Roberts, Wiley Publishing

Средства за оценяване:

два теста и защита на проект