CARB111 Създаване на анимационен типаж II част

Анотация:

• Курсът запознава студентите с процеса на създаване на типажа и декорите

в анимационния филм в контекста на тяхната художествена взаимосвързаност

и съобразно драматургичните особености на произведението.

• Курсът предоставя на студентите възможност за изпълнение на художествено-

творчески задачи.

• Една от главните цели на курса е да подготви студентите като бъдещи художник-

постановчици на анимационни филми.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите научават различни начини и стилове за създаване на типажи и декори

в анимационния филм.

2) могат:

• Да създават типажи и декори в съответния на драматургичните особености на

анимационния сценарий художествен стил.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да рисуват по памет и въображение а също така да имат усет за цвят и композиция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Стилово, цветово и композиционно единство на типажа с декора.

Реална и относителна или условна перспективата в декора.

Вътрешно стилово единство между компонентите на анимационния типаж.

Реалистично решение на типажа.

Карикатурно-лаконичен типаж.

Карикатурно-художествен типаж.

Абстрактните фигури като анимационни типажи.

Сюрреалистично решение на типажа.

Композиране на група от различни типажи върху декора.

Цветово съответствие на типажа и декора.

Цветови динамични характеристики на типажа върху декор-панорама.

Особености на черно-бялата трактовка на типажа.

Различно художествено третиране на един и същ типаж.

Връзки между типажа в книжната илюстрация и анимационното кино.

Комикс и анимационно кино.

Литература по темите:

• Художествени албуми посветени на класическото и съвременното изкуство

в областта на пейзажа, портрета, графиката, илюстрацията, рисунката и карикатурата.

• Наша и чужда специализирана литература за анимационното кино от автори като:

Джон Халас, Великобритания;

Юрий Норщейн, Русия;

Боривой Довникович, Хърватска;

Ричард Уйлямс, Великобритания;

Тони Уайт, САЩ…

• Албуми на художници като: Saul Steinberg, Seymour Chwast, Milton Glaser, Jiri Salamoun, Roland Topor, Jan Lenica, Paul Klee, Raoul Dufy, Rene Magritte, David Hockney, Salvador Dali…

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Участие и активност на студента

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80%

УСТЕН ИЗПИТ 20%