CARB014 Основи на компютърната графика и анимация

Анотация:

• Курсът цели да даде първоначални знания и умения за ползване на компютър в специфичната за студентите област.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните предимства и недостатъци на растерната и векторна графика. Познават различните цветни модели и графични формати.

2) могат:

• Да работят със скенер и принтер.Познават популярен софтуер за растерна и векторна графика.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Първоначална компютърна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Компютърна графика и анимация - определение.

2 Основи на растерната графика. Kолко е голям един пиксел? Резолюция. Графични формати. Компресии.

3 Основи на цветното изображение в компютър. Цветни модели и палитри. Редуцирани палитри. Канали.

4 Популярен софтуер за обработка на изображение. Adobe Photoshop.

5 Работа със скенер и принтер.

6 Видео формати. Звукови файлове. Кодеци.

7 Основи на векторната графика. Видове криви.

8 Векторна графика - предимства и недостатъци.

9 Софтуер за създаване и обработка на векторни изображения. Adobe Ilustrator.

10 Векторизиране и растеризиране. Софтуер за векторизиране.

11 Анимация на растерна графика - популярни техники. Софтуер за анимация на растерна графика.

12 Анимация на векторна графика- популярен софтуер - Flash. Tweening.

13 Поуки от работата с компютър. Анимация в динамична среда.

14 Преговор.

15 Обобщение и заключение.

Литература по темите:

• Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book, Adobe Creative Team, Publisher: Adobe Press; 2010

• Vector Basic Training: A Systematic Creative Process for Building Precision Vector Artwork, Von R. Glitschka, Publisher: New Riders Press, 2011

• Adobe Flash CS3 Professional Hands-On Training, Todd Perkins, Publisher: Peachpit Press, 2007

http://www.animationpost.co.uk/index.htm

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80 % 80 % 80 %

УСТЕН ИЗПИТ 20 % 20 % 20 %