CARB013 От идеята до "анимационната библия" - II част

Анотация:

• Курсът e изцяло практически и е организиран около адаптациите на литературни творби. Замислен е като допълнителен курс, надграждащ основните паралелни курсове по драматургия и анимация през семестъра, разкриващ на практика същностните връзки между драматургията и раждащия се филм, на всички негови етапи. Затова практическите теми в този курс са синхронизирани с лекциите в основните курсове. Тук теорията ще се „преговаря” и доосмисля чрез дискусии. Така курсът естествено приобщава студентите към задължителните етапи в реализацията на анимационния филм, изграждайки професионални умения в участниците за работа в екип.

• Целта на курса е студентите да добият основни умения за цялостния анимационен процес; както и да се ориентират в кои аспекти на производството те най-добре ще вложат своите усилия.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р
 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• …… етапите в направата на анимационния филм

• ……ролята на всички професионалисти, ангажирани в производството на анимационни филми – сценаристи, диалогисти, дизайнери на типажа, художници на сториборда и лейаута, аниматори, фазовчици и др.

2) могат:

• да реализират кратък анимационен етюд в срок

• да работят в група

• По всяка от темите по време на семестъра всеки студент трябва да представи сценарен текст, сториборд и груба анимация. Очаква се в края на семестъра по една от темите – по избор – да направи своя кратък анимационен филм.


Предварителни изисквания:
• Студентите да имат елементарни познания и умения по драматургия и да могат да рисуват етюди, портрети, пейзажи, карикатура, шарж и бързи скици …………………………..

• Студентите да имат интерес и основни познания в областта на литературата, музиката, изобразителното изкуство, киното, театъра и пантомимата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Коя детска песничка ще си спомним и раздвижим? / напр. „Щъркел шарен дългокрак” /

Практическа разработка и дискусия на тема: „ Богатата съкровищница на литературата за деца”

2.Адаптация на детски стихчета, приспивни песни, залъгалки Практическа разработка и дискусия на тема: „Ритми и рими в поезията и анимацията”

3.Спомен от близкото и далечно минало Практическа разработка и дискусия на тема: „ Спомените в „Приказка на приказките” на Юрий Норщейн”

4.Миниатюра по известни приказки – „Снежанка”, „ Дивите лебеди”, „Палечка”… Практическа разработка и дискусия на тема:„Аналогията и иносказателността в анимационната драматургия”

5.Пародия на известни произведения Практическа разработка и дискусия на тема: „Анимацията като подходяща среда пространство за пародийнотоо мислене”

6.Да превърнем документалния факт в анимация Практическа разработка и дискусия на тема: „Документалност и анимация”

Литература по темите:

На английски език

1. Brian Lemay – “ Designing Cartoon Characters for Animation”

2. Tony White – “ The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Leonard Maltin -‘Of Mice and Magic”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Shamus Culhane –” Animation from Script to Screen”

8. Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

9. Chuck Jones – “Chuck Amuck”

10. Roger Noake –” Animation”

11. Kit Laybourne – “The Animation Book”

12. Gene Deitch – “How to Succeed in Animation”

13.Frank Thompson –“ Tim Burton”s ‘Nightmares Before Christmas’

На френски език

• Jackie Bretaudeau – “Le Layout”

• Bernard Deyries –“Le Storyboard d’Animation de Series”

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

На сърбо-хърватски език

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtamog Filma”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

• Надежда Маринчевска – „ Българско анимационно кино 1915-1995г.”

• Тодор Андрейков –„Комичното на екрана”

• Тодор Андрейков- „В света на киното”

• Шандор Фейа-„За анимацията въобще”

• Сергей Есенин –„Вълшебниците на екрана”

• Илия Бешков-„Слово и образ”

• Джани Родари –„Граматика на въображението”

• Петър Чуховски – „Рисунката”

• Петър Чуховски – „ Конструктивна перспектива”

• Д-р Кр. Чоканов – „ Пластична анатомия”

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30% 30% 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50% 50% 50%

ПОРТФОЛИО 10% 20% 10%

УСТЕН ИЗПИТ 10% 10%