INTB111 Основи на проектирането в интериорния дизайн- ІІчаст

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с интериора като пространство, съвкупност от форми, цвят и светлина. Дава познания свързани с проектирането и оформлението му. Разглежда въздействието на цвета, осветлението, текстила, подовите материали, настилки и тавани в съвременния интериор, като засяга взаимовръзките между тях и въздействието върху обитателите. Анализира видовете интериор, запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на интериорния дизайн. Запознава с основните правила и принципи за проектиране и правилно изграждане на жилищното пространство.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ: Да реализират проекти за обзавеждане на жилищен интериор.
Предварителни изисквания:
Познания по теория на композицията.

Умения за представяне на проектите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Видове жилищни сгради

2.Основни функции в жилището

3.Входно преддверие и санитарни помещения

4.Взаимовръзка между елементите на обемната композиция

5.Аранжиране на мебелите за седене в жилището

6.Функции на спалнята-съвременни изисквания към леглото

7.Корпусни мебели-функционални размери и концепции

8.Основни изисквания към жилищния интериор-едно и полифункционалност

9.Кухни-основни параметри и видове

10.Концепция за пространството- избор на тема и стил

11.Създаване на цветови решения за интериора

12.Визуализация на темата

13.Портфолио към проекта и съдържанието му

14.Устна защита на проекта

15.Финално оценяване

Литература по темите:

•Ларченко Д., Келле-Пелле А. Интериор. Софтпрес. София, 2009

•Нойферт Е. НОЙФЕРТ-архитектурно проектиране. София, 2007

•Никифорова Р. Интериор–история и теория. Славена. Варна, 2008

•Попов С. Жилището като удоволствие. Арх & Арт. София, 2009

•Сервер Ф. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН-АТЛАС. София, 2008

•Plunkett D., Construction and Detailing for Interior Design, Laurence King Publishing, London, 2010

•Plunkett D., Drawing for Interior Design, Laurence King Publishing, London, 2009

•Rengel R., The Interior Plan, Fairchild Books, USA, 2012

•Kilmer R., Otie Kilmer W., Construction Drawings and Details for Interiors: basic skills, John Whiley & Sons, Inc., 2009

•Tangaz T., The Interior Design Course: principles, practices and techniques for the aspiring designer, Thames & Hudson, 2006

•Brooker G., Stone S., What is Interior Design?, RotoVision SA, 2010

Периодични издания:

•АBITARE

•ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

•Bravacasa

•Boca Design & Architectural Review Magazine

•DOMUS

•FRAME Magazine

•INTERIOR DESIGN Magazine

•MD-Мебелен дизайн

•DMT-Дизайн, материали, технологии

Електронни материали:

•Лекции, качени в системата MOODLE и др.,

Средства за оценяване:

Конферанс, курсова работа