INTB017 Графично оформление на портфолио

Анотация:

Познания за книжното многообразие.

Познание за худ. оформление на книжно тяло.

Типографски познания.

Познания по архитектурата на книгата.

Типографика

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: за книгата - архитектура, строеж ,типографски познания .

МОГАТ: Да оформят книжно тяло.

Да си служат с типографски средства.


Предварителни изисквания:
Познания по: шрифт, комбинаторика,

Изобразителни умения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Видове и типове книги

2. Съставни части на книгата

3. Типография на книгата

4. Ерархия на текстовата информация

5. Заглавия - особености

6. Илюстрация - особености.

7. Видове илюстрации.

8. Композиция - шрифт и изображение

9. Модули на композиционното решение

10. Формообразуване на книжно тяло

11. Полиграфически познания.

12. Основни оформителски средства

13. Наборен шрифт

14. Златно сечение

15. Книговезки познания

16. Корици - оформление

17. Типографика - особености.

Литература по темите:

Йончев,Васил. "Шрифтът през вековете". Издат. Български художник, 1974 г.

Малиновска,Текла. Сита, Людовик. "Техническо редактиране на книгата". Издат. Техника,1986 г.

Паркър, Роджър „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИЗАЙН В РЕКЛАМАТА”. Издат.СофтПрес, 2008.

Фийл,Шарлот и Питър. „ДИЗАЙНЪТ НА 20 ВЕК”. Издат. Алианс-97, 2008.

Макуейд,Джон. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ”. Издат. СофтПрес, 2007.

Асенсио Сервер, Франциско. „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС”. Изд.Книгомания, 2008.

Средства за оценяване:

Конферанс,

Курсова работа, Проект