INTB013 Основи на конструирането - ІІ част

Анотация:

• Целта на този курс е студентите да обогатят базовите си знания и да станат компетентни специалисти в областта на конструирането на мебели. След преминаване на обучението по този курс студентите ще могат да разчитат техническата документация, съпровождаща мебелните изделия. Ще могат да подберат в оптимално съотношение материалите, формата и конструкцията на дадено изделие, както и да аргументират своя избор.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Руслан Лозев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните видове масивна дървесина

• основните видове съединения на детайли от масивна дървесина

• основните видове разглобяеми съединения

• различните видове функционален обков

2) могат:

• да подберат правилният вид съединение

• да проектират конструкции във всеки конкретен случай

• да разчитат технически чертежи на този вид изделия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• базови знания за техническото чертане

• базови познания за материалите, използвани в конструкцията на мебелите

• необходимо е да бъде преминат курса по Основи на конструирането 1 частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Функционални размери и особености на конструкцията на мебелите за съхранение на облекло и тоалетни принадлежности.

2. Функционални размери и особености на конструкцията на мебелите за кухня

3. Функционални размери и особености на конструкцията на мебелите за съхранение на книги и канцеларски материали.

4. Функционални размери и особености на конструкцията на мебелите за писмена работа.

5. Особености на секционната мебел. Система 32 в корпусните мебели.

6. Особености на конструкцията на универсално сглобяемо-разглобяемата, стелажната и вградената мебел.

7. Предназначение, класификация и съставни части на мебелите за седене. Структура на тапицерията при мебелите за седене.

8. Функционални размери и конструиране на столове.

9. Функционални размери и конструкция на кресла и канапета.

10. Конструиране на кресла-легла и канапета-легла.

11. Предназначение, функционални размери и основни съставни части на масите.

12. Конструиране на неразтегателни маси.

13. Конструиране на разтегателни маси. Видове. Конструкция на маси с изтеглящи се основни работни плотове и въртящи се (или поставящи се) допълнителни работни плотове.

14. Конструиране на разтегателни маси с разтягащ се носещ скелет и с изтеглящи се допълнителни работни плотове.

15. Конструиране на разтегателни маси с въртящи се основни работни плотове. Сгъваеми, регулируеми, комбинирани и трансформируеми маси.

16. Предназначение, класификация и функционални размери на леглата и матраците. Основни конструктивни елементи на леглата. Конструиране на легла с и без царги.

Литература по темите:

Кючуков, Г. Конструиране на мебели. – Издателство “Мартилен”, С., 1995.

Средства за оценяване:

тест 1, тест 2