MODB404 Текстилен дизайн - II част

Анотация:

Курсът представлява лекции и практически занимания.

Обучението по текстилен дизайн цели да запознае студентите с основните методи, средства и материали при текстилното облагородяване на тъканите и апретирането. Изучава различни видове тъкани, техните наименования / шевиот, туид, моаре, муселин, органза и др./ и употребата им. Въвежда в техниката на ръчно рисуваната коприна от създаването на проект до изпълнение в материал, използвайки въображаеми и природни форми.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Различните видове текстил и употребата му при реализиране на колекция от облекло. Техниките при ръчното рисуване върху коприна

2) могат:

Да проектират по зададена тема като използват различни категории форми

Способност за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект.

Способност за творческа интерпретация и абстракция на дадености от природната или изкуствена околна среда.


Предварителни изисквания:
Да притежават рисувателни умения.

Грамотност по отношение на теория на цвета и проблемите на декоративната композицияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Текстилно облагородяване – 1 и 2 част

2. Видове вълнени тъкани

3. Видове памучни тъкани

4. Видове копринени тъкани

5. Текущо оценяване

6. Апликация- проект

7. Апликация- изпълнение в материал

8. Преплитане на нишки

9. Филц

10.Сплитки

11.Имена на платовете

12.Текущо оценяване

13.Рисувана коприна

14.Рисувана коприна - техника на рисуване с ограничител

15.Семестриален конферанс

Литература по темите:

Недялкова-Каприева, Д. Изкуството на текстила в България, 2000

Стефанов, Т. Технология на текстила. Наука и изкуство,1993

Earl,C. An introduction to silk painting. 2003

Средства за оценяване:

Конферанс

Практическа задача

Устен изпит