MODB406 Специализиран софтуер за моден дизайн

Анотация:

•Целта по време на курса е студентите да усвоят различните функции на специализираната програма за моден дизайн „C-DESIGN”, като се изучават основните й инструменти.

•По време на лекция студентите разработват графични проекти за модни облекла, десени и щампи, който проектират директно в програмата „C-DESIGN”.

•Чрез практическите занятиа студентите упражняват новите техники и прилагат натрупаните знания в изработката на двуизмерни компютърни симулации на модни облекла.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Да боравят свободно с дигиталните инструменти на програмата „C-DESIGN” и ще умеят самостоятелно да създават дигитални десени, щампи и визуализации на модни облекла.

2) могат:

•Въз основа на усвоените техники по време на курса, студентите ще могат самостоятелно да създават двуизмерни визуализации на модни облекла, което ще им даде самочувствие на добре подготвени дизайнери, които ще могат след дипломирането си да се реализират в областта на модния дизайн и текстила.


Предварителни изисквания:
•Познания по графично и пространствено проектиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Запознаване сработната област на програмата „C-DESIGN”

2.Основи на селектирането.

3.Зареждане на библиотеки със шаблони.

4.Векторизиране с инструмента Pen

5.Разполагане и подреждане на обекти

6.Прозрачност и режим на смесване

7.Геометрични преобразувания на обекти

8.Работа с текстури и филтри

9.Работа сцветни палитри

10.Атрибути за външен вид, хвърлена сякна, стилове и ефекти

11.Дизайн на дигитална щампа

12.Проектиране на дигитален десен

13.Двуизмерна визуализаия на дреха

14.Предпачатна подготовка

15.Печат на графичен проект

Литература по темите:

„Print in Fashion: Design, Development and Technique in Fashion Textiles” – изд. RottoPrint

„New Fashion Print” - изд. RottoPrint

„Textiles Today: A Global Survey of Trends and Traditions” - изд. RottoPrint

„Textile Designers at the Cutting Edge” - изд. RottoPrint

Средства за оценяване:

Студентите биват оценявани на база поставени от преподавателя индивидуални практически задачи. Темата и заданието на проекта

се възлагат в началото на семестъра като периодично се представя

за консултации през определен период от време.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 20%