MODB405 Модни тенденции

Анотация:

Много важна част от работата на дизайнера е проучване на модните тенденции. Целта на този курс е да научи младите дизайнери къде и как да търсят данни за модните тенденции - прогнозни издания, сайтове и др.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят къде и как да търсят меродавна модна информация и как да я използват.
Предварителни изисквания:
"Въведение в дизайна" 1 част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Значение на модната информация

2. Как се създава прогнозна информация

- за колорит, материали и структури

- за стилове и силуети

3. Кой създава прогнозна информация - индустриални структури, прогнозни бюра, и др.

4. Разчитане на прогнозната информация

5. Практическа задача - анализ на модна информация за даден сезон въз основа на прогнозните издания в библиотеката на НБУ

6. Конферанс и анализ на резултата

7. Практическа задача - анализ на модна информация за друг сезон

8. Конферанс и анализ на резултата

9. Практическа задача - използване на модната информация за създаване на собствена малка колекция

10. Конферанс и анализ на резултата

Литература по темите:

Прогнозните издания в библиотеката на НБУ

Средства за оценяване:

конферанс