MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част

Анотация:

• Целта на курса е да даде основни познания за работата на модния дизайнер и неговите изразни средства. Навлизайки в материала, студентите решават редица практически задачи, с рисуване и в материал, като всяка практическа задача, свързана с определен цикъл, се оценява. Курсовите работи са обобщаващи задачи с конкретно задание. Независимо от отличните оценки от практическите задачи и курсовата работа студентите се явяват на конферанс, за да се види последователността на работата им през семестъра и доколко има положително развитие, което е много важно. Важно е също така и количеството предоставени разработки, тъй като това демонстрира интереса и мотивацията им да се занимават с творческа работа

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на модния дизайн; значението на модната информация; видовете фигури; модните силуети; колоритът в модата и неговото значение; материали.

2) могат:

• да правят цветни композиции, да ползват елементарно десениране за изтъкване или прикриване на фигурата; да разработват проекти в основните модни силуети; да проектират по зададени теми


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Групов

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Колажи по зададени теми

2. Проектиране в черно-бяло - геометрични фигури и класически десени

3. Проектиране в черно бяло плюс един цвят

4. Силуети в модата - разработка на поредици

5. Композиции от фигури по зададени дизайнерски теми

6. Постери към темите

7. Практическа задача

8. Посещение на изложба

Литература по темите:

HALBREICH, WADYKA Der Fashion Guide, 1999

HANSEN, H. Histoire du costume, 1956

LAVER, J. A Concise History, 1979

LAVER, J. Costume and Fashion a concise History

KUBALOVA, L. Das grosse Bilderlexikon der Mode, 1981

LEHNERT, G. Mode, 1998

LOSCHEK, I. Reclams Mode- und Kostumlexikon, 1999

PEACOCK, J. The Chronicle of Costume, 1996

PEACOCK, J. Fashion Accessories. The Complete 20th Century Sourcebook, 2000

RACINET, A. Le costume orique: 1-18, 1876

SEMBACH, Art Nouveau, 2000

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, New York Yves Saint Laurent,1983

THIEL, Er. Geschichte des Kostums, 1973

Средства за оценяване:

Тест, реферат, конферанс