MODB016 Модна графика - ІІ част

Анотация:

Курсът надгражда уменията и знанията придобити в първата част на курса. Студентите се запознават и овладяват различните цветни техники за изобразяване на модна илюстрация. Разработват проекти по зададени теми.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите знаят основните термини в областта на модната илюстрация. Знаят теорията и историята в областта.

Студентите могат да използват свободно, в своите проекти, различните цветни техники и материали за изобразяване на модна илюстрация.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение

2. Изобразяване на тъкани

3. Цветни техники - моливи

4. Цветни техники - маркери

5. Цветни техники - акварел

6. Цветни техники - темпера

7. Цветни техники - смесени материали

8. Съвременни технологии в изобразяването на модната илюстрация

9. Колаж

10. Задачи

Литература по темите:

Watanabe, Naoki. Contemporary fashion illustration techniques. Beverly: Rockport Publishers, 2009

Tatham, Caroline. Fashion design drawing course : principles, practice and techniques : the ultimate guide for the aspiring fashion artist. London: Thames & Hudson, 2003

Abling, Bina. Fashion sketchbook. New York: Fairchild Publications, 2007

Drudi, Elisavetta. Figure drawing for fashion design. Amsterdam: The Pepin Press, 2001

Dawber, Martin. New fashion illustration. London: BT Batsford, 2005

Laird Borrelli. Fashion illustration next. Chronicle Books, 2004

Laird Borrelli. Fashion Illustration Now. H.N. Abrams, 2004

Kathryn McKelvey, Janine Munslow. Illustrating fashion. Wiley-Blackwell, 2007

Daniela Santos Quartiino, Mireia Casanovas (ART) Soley, Maite Lafuente, Catherine Collin, Elena Saez. Fashion Illustration: Flat Drawing. Parragon Inc, 2007

Maite Lafuente. Fashion Illustration Techniques. Taschen, 2008

Estel Vilaseca. Essential Fashion Illustration, Color + Medium

Essential Fashion Illustration. Rockport Publishers, 2008

Средства за оценяване:

проект, практическа разработка, портфолио