CASM690 Стаж

Анотация:

Запознава студентите с детайлите от реализацията на филмов или телевизионен проект чрез тяхното участие в продукции като стажанти.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:да изработват цялостна концепция за филмов или телевизионен проект

2) могат:да организират реализацията на проекта,в който взимат участие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са изкарали успешно целия курс на обучение към програматаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Стаж в реална филмова или телевизионна продукция.

Средства за оценяване:

Периодичен отчет на студентите за тяхната работа в продукцията