CASM729 Звуково оформление

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

 Емил Войников  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: