CASM619 Дигитални технологии в киното и телевизията

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Емилия Стоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: