CASM614 Режисура и продуценство в киното

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

 Стефан Командарев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: