CASM114 Монтаж и сценарий

Анотация:

Курс, необходим за студентите по киноспециалностите в МП Филмово и ТВ изкуство, които ще бъдат запознати с развитието на киноезика, правилата на плавния монтаж и 4-те одновни монтажно-драматургични структури в киното.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

доц. Юлия Кънчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да трансформират литературен текст в киноеквивалент и ще знаят как се пише режисьорска книга, познавайки основните принципи на монтажа.
Предварителни изисквания:
1. Базисна кинокултура - българско и световно кино

2. Владеене на анлийски език е желателно

3. Компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

1.МОНТАЖЪТ – ГРАМАТИКАТА И СИНТАКСИСЪТ НА КИНОЕЗИКА.

2.КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗАРАЖДАНЕТО, РАЗВИТИЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА НАЙ-СПЕЦИФИЧНИЯ КОМПОНЕНТ НА КИНОИЗКУСТВОТО - МОНТАЖА. ШКОЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И НАЙ-ЯРКИ ТВОРЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

3.ПОЗНАВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА МОНТАЖА – ВАЖНО ХУДОЖЕСТВЕНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ТВОРБА В СЦЕНАРИЙ ЗА АУДИО-ВИЗУАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ. МОНТАЖЪТ КАТО ПУНКТУАЦИЯ.

4.КИНОДРАМАТУРГЪТ - ВЕРБАЛЕН МОНТАЖИСТ. РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯТА МУ ЗА “ПРЕВОД” НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ИНВЕНЦИИ И ПОСЛАНИЯ И ПРЕСЪТВОРЯВАНЕТО ИМ В ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ. ЖАНРОВИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ И ОСОБЕНОСТИТЕ ПРИ МОНТАЖА ИМ – КЛЮЧ КЪМ ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА АВТОРА.

5.ПЪТЯТ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ МАТЕРИАЛ ПРЕЗ КИНОСЦЕНАРИЯ, РЕЖИСЬОРСКАТА КНИГА, СТОРИБОРДА ДО ЗАВЪРШЕНАТА АУДИО-ВИЗУАЛНА ТВОРБА. ЛИТЕРАТУРЕН “МОНТАЖ” НА МОНТАЖНА ФРАЗА, ФИЛМОВА СЦЕНА, ЕПИЗОД И ЦЯЛОСТНО КИНО И ТВ ПРОИЗВЕДЕНИЕ.

6.ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ МОНТАЖНО-ДРАМАТУРГИЧНИ СТРУКТУРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КИНОРАЗКАЗА: ПОВЕСТВОВАТЕЛНО-ФОТОГРАФИЧЕСКА, МОНОЛОГИЧНА, МОНТАЖНА И ПОЛИФОНИЧНА.

7.ПРИЙОМИ И ОБЩОПРИЕТИ ПРАВИЛА В ПЛАВНИЯ, НЕПРЕКЪСНАТ МОНТАЖЕН РАЗКАЗ. ОСОБЕНОСТИ И ИЗМЕРЕНИЯ НА Т. НАР. “CONTINUOUS EDITING”.

8.БАЗИСНИЯТ МОНТАЖЕН ПРЕХОД – АНАЛОГИЯ НА МОТОРНОТО ПСИХО-ФИЗИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕКА. ТРИТЕ ОСНОВНИ ТВОРЧЕСКИ ФУНКЦИИ И ТРИТЕ ОСНОВНИ ЗАКОНИ НА МОНТАЖА СПОРЕД МАТЕРИАЛНИТЕ, ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗКУСТВОТО.

9.ДЕСТРУКЦИЯТА НА МОНТАЖНИТЕ ХАРМОНИИ В ГРАФИЧНИТЕ, РИТМИЧНИТЕ И ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КАДРИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И БАЗА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОРСКИТЕ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ.

10.“NON-CONTINUOUS EDITING” ИЛИ РАЗНОВИДНОСТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ, АВАНГАРДНИЯ, ИЗРАЗИТЕЛНИЯ И КЛИПОВ МОНТАЖ.

11.СЦЕНАРИЙ ЗА ДОКУМЕНТАЛНА ФОРМА И СПЕЦИФИКИ НА МОНТАЖНИТЕ ПРИЙОМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО МУ СПОРЕД ВИДА, ЖАНРА И ТИПА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО. СЦЕНАРИСТЪТ = АВТОР- РЕЖИСЬОР?

12.СЦЕНАРИЙ ЗА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНА ФОРМА И МОНТАЖНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯСНОТА И НАУЧНОСТ ПРИ НАПИСВАНЕТО МУ И ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗАСНЕМАНЕТО МУ.

13.СЦЕНАРИЙ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ – МОНТАЖНОТО МИСЛЕНЕ НА КИНОДРАМАТУРГА КАТО ОПРЕДЕЛЯЩО ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ РЕЗУЛТАТ. УДОВОЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПРОДУЦЕНТСКИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ – ЗА И ПРОТИВ.

14.СЦЕНАРИЙ ЗА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ И ТВ СЕРИАЛ– ПРЕДВАРИТЕЛНИ МОНТАЖНО-ДРАМАТУРГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО ИМ.

15.СЦЕНАРИЙ ЗА МУЗИКАЛЕН КЛИП, РЕКЛАМА, ТЕЛЕВИЗИОННО ПУБЛИЦИСТИЧНО ПРЕДАВАНЕ, ТВ ТОУК-ШОУ, МУЗИКАЛНО ТВ ПРЕДАВАНЕ, ТВ МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ, ТВ ИГРА И ПР. – МОНТАЖЪТ В ДЕЙСТВИЕ ПРЕДИ РЕАЛИЗАЦИЯТА. СЪВРЕМЕННИ МОНТАЖНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ.

Литература по темите:

Библиография по темите:

“Техника на монтажа” І, ІІ и ІІІ част – К.Рейсц

“В света на киното” – А.Монтегю

“Езикът на киното” - М.Мартен

“Антология на филмовата мисъл - ІІ част” – Ив. Знеполски

“ Что такое кино?”- А. Базен;

“Киното като изкуство”- Р. Арнхайм

“Съвременни форми на монтажа”- Л.Фелонов

“Практически аспекти на кинодраматргията” – Св. Христова

“Монтажът на аудио-визуалното произведение” – Св. Фингова

“Да направиш филм” – Ф. Фелини

“Моят последен дъх” - Луис Бунюел

“Моите удоволствия на киноман” – М. Скорсезе

“Film Art: An Introduction -The Relation of Shot to Shot: Editing” - David Bordwell, Kristin Thompson

“The Filmmaker’s Handbook” – Edward Pincus and Steven Ascher

“Claiming the Real” – Brian Winston

“Collecting Visible Evidence” – Jane M. Gaines and Michael Renov

“Independent Filmmaking” – Lenny Lipton

“The Bare Bones Camera Course for Film and Video” – Tom Schroeppel

“Making Documentary Films and Reality Videos” – Barry Hampe

“The Altering Eye” Contemporary International Cinema – Robert Phillip Kolker

списания: “Кино”, “Български Екран”, “Documentary”

Средства за оценяване:

Разработка на един литературен текст в 4 различни монтажни варианта, според драматургията му.

Участие в дискусиите и написване на режисьорска книга по литературен текст.