OOOK041 Увод в политическото мислене

Анотация:

Курсът представя на вниманието на студентите основните понятия, концепции, и автори на политическата философия.

Цел на курса е да формира широкообхватни знания относно политическата философия, както и да придаде на студентите необходимите аналитични умения.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Евгений Дайнов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1/знаят:

• Ключови концепции, принципи, основни параметри на развитие на проблематиката на политическата мисъл.

• Имат конкретни познания по разглежданите конкретни полета на политическата философия

2/могат:

• Да анализират текстове, концепции и реални ситуации на политика.

• Да оценяват основните действия, извършващи се на политическото поле у нас и другаде.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Що е политика?

2. Аристотел: форми на държавно устройство

3. Аристотел: държава и граждани

4. Политическото мислене в Средновековието

5. Общественият договор: Томас Хобс.

6. Общественият договор: Джон Лок

7. Демокрацията: Робърт Дал

8. Консерватизмът: Едмънд Бърк, Маргарет Тачър

9. Комунизмът: Маркс, Енгелс

10. Либерализмът: Джон Ст. Мил

11. Що е мислене? Що е анализ? Що е политически анализ?

12. Практически анализ на терен.

13. Семинар-дебат по тема

14. Семинар-дебат по тема

15. Семинар-дебат по тема

Литература по темите:

Аристотел – “Политиката”

Макиавели – “Владетелят”

Мил – “За свободата”, “За представителното управление”

Ленин – “Ренегата Кауцки”

Кисинджър – “Дипломацията”

Фука “Историята на лудостта в Класическата епоха”

Дарендорф – “Съвременният социален конфликт”

Салмин – “Современная демократия”

Арон – “Демокрация и тоталитаризъм”

Арендт – “Тоталитаризъм”

Гелнер – “Условията на свободата”

Селигман – “Идеята за гражданското общество”

Д. Иванов – “Властта”

Шацки – “Либерализъм след комунизма”

Дайнов и други “Властта и хората”

Средства за оценяване:

ЕСЕ - 50%

КАЗУС - 50%