GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство

Анотация:

• Изразни средства в изкуството от Древността до съвременния свят.

Генезис и форми на развитие на визуалния образ, чрез изразните средства. Общи характеристики и противоречия в начина на прилагане на изразните средства от Древността до наши дни.

• Съвременни форми на проява на различни изразни средства и практическите им приложения в съвременното изкуство.

• Практическа работа чрез:

-рисунката като изразно средство в изкуството и форми на проява

-живописта като изразно средство в изкуството и форми на проява

-графиката като изразно средство в изкуството и форми на проява

-пластиката като изразно средство в изкуството и форми на проява

-керамиката като изразно средство в изкуството и форми на проява

-стъклото като изразно средство в изкуството и форми на проява

-колажът като изразно средство в изкуството и форми на проява

-калиграфията като изразно средство в изкуството и форми на проява

-дизайнът като изразно средство в изкуството и форми на проява

-пърформансът като изразно средство в изкуството и форми на проява

-илюстрацията като изразно средство в изкуството и форми на проява

-символиката и религията като изразно средство в изкуството и форми на проява

-стилизацията като изразно средство в изкуството и форми на проява

-светлината като изразно средство в изкуството и форми на проява

-смесените техники като изразно средство в изкуството и форми на проява

-архитектурата като изразно средство в изкуството и форми на проява

-съвременните технологии като изразно средство в изкуството и форми на проява

-текстът като изразно средство в изкуството и форми на проява

-рециклирания продукт, като изразно средство в изкуството и форми на проява

-етюдът като изразно средство в изкуството и форми на проява

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
доц. Константин Вълчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Притежават задълбочени знания за произхода и генезиса на изразните средства от Древността до наши дни. Получават теоретически и практически познания за изразната проблематика на средствата за изразяване в изобразителното съвременно изкуство.

2) могат: да анализират в исторически и творчески аспект, проблемите на изразните средства в изкуството. Да познават и използват класическите и съвременни практики за прилагане на изразните средства в съвременното изобразително изкуство.


Предварителни изисквания:
Курсистът да има отношение към изкуството.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на заниманията по семестри

Първи семестър

Лекции

1. Лекция 1. Тема: Символи, форми и практики в изобразителното изкуство на Древността.

• основни понятия: знаци, образи, ритуали, мит, изображения, статуи, изразни средства

• основни факти и реалии: Произход и символика на Древните знаци; Практики свързани с ритуалния образ; Еволюция на древните знаци и форми; Видови изобразителни техники.

• големите изследователи и автори в областта: Дж.М. Робъртс, Н. Смарт, М. Матие, В.В. Струве, К. Нобльокур, Р. Уилкинсон, С. Игнатов

2. Лекция 2. Тема: Изразните средства на изобразителното изкуство в Древността.

• основни понятия: изразни средства, живопис, скулптура, писмо, амулети, ювелирство, основи за писане и рисуване, скулптиране, материали за писане и рисуване.

• основни факти и реалии: Сравнителен анализ на изобразителното изкуство на първите човешки цивилизации в Египет, Месопотамия, Южна Азия, Китай, Северната част на Южна Америка, Южната част на Северна Америка; Гръцката и римската култура и цивилизации свързани с религията на Исляма и Християнството.

• големите изследователи и автори в областта: Г. Познер, М. Матие, Т. Леков, Г. Масперо, Р. Дейвид, Х. Сагс, Е. Иверсен, Х.А. Кинк

3. Лекция 3. Тема: Съвременни изразни средства в изобразителното изкуство.

основни понятия: глобално изкуство, съвременни изразни средства,

концептуално изкуство

• основни факти и реалии: Глобалното изразно средство в изобразителното изкуство като феномен на човешката комуникация. Видове съвременни изразни средства, начините им на приложение и световни автори свързани с тях.

• големите изследователи и автори в областта: Й. Бойс, М. Дюма, М. Абрамович, В. Пара, Ф. Кало, Дж. Полък, А. Уорхол, Кристо и Жан Клод, Джеф Кунс, Б. Науман, И.Попов, Е. Гомбрих

4. Лекция 4. Тема:. Художествени практики и тенденции при изобразителните средства.

• основни понятия: практики, тенденции свързани със съвременните изразни средства като: рисунка, графика, керамика, живопис, стъкло, пластика, калиграфия, колаж, пърформанс, дизайн

• основни факти и реалии: Фундаментални принципи и технологии свързани с изразните средства: рисунка, графика, керамика, живопис, стъкло, пластика, калиграфия, колаж, пърформанс, дизайн

• големите изследователи и автори в областта: А. Диксън, Л. Кастели, С. Хънтър, Б.Хес, Катрин Миие, У. Зелер

5. Лекция 5. Тема: Прилагането на теоретическите познания в практически, на базата на десет изразни средства в изобразителното изкуство:

-рисунка

-графика

-керамика

-живопис

-стъкло

-пластика

-калиграфия

-колаж

-пърформанс

-дизайн

• основни понятия: основи, съвремие, методи, принципи, понятия, автори в: рисунката, графиката, керамиката, живописта, стъклото, пластика, калиграфия, колаж, пърформанс, дизайн

• основни факти и реалии: Фундаментални практики и методи свързани с реализиране на: рисунката, графиката, керамиката, живописта, стъклото, пластика, калиграфия, колаж, пърформанс, дизайн

• големите изследователи и автори в областта: Улрих Бек, А. Ротенберг, Я. Чилвърс, Б. Рамшнайдер, У. Грьозеник

Практически занимания

1. Тема: -рисунката като изразно средство в изкуството и форми на проява

2. Тема: -графиката като изразно средство в изкуството и форми на проява

3. Тема: -керамиката като изразно средство в изкуството и форми на

проява

4. Тема: -стъклото като изразно средство в изкуството и форми на проява

5. Тема: -живописта като изразно средство в изкуството и форми на

проява

6. Тема: -пластиката като изразно средство в изкуството и форми на проява

7. Тема: -калиграфията като изразно средство в изкуството и форми на проява

8. Тема: -колажът като изразно средство в изкуството и форми на проява

9. Тема: -пърформансът като изразно средство в изкуството и форми на проява

10. Тема: -дизайнът като изразно средство в изкуството и форми на проява

Самостоятелна работа на студентите

Самостоятелната работа е свързана с темите от лекционните и практическите занимания и се представя на тях.

Вид на самостоятелната работа: Анотация върху курсова работа - 10% ; курсова (практическа) работа -25% ;

Проверка и индивидуална работа със студентите: Презентация - 10%; участие в проект - 5%; практически тестове – 15%

Литература по темите:

ОСНОВНА КНИГА (ТЕКСТ) НА КУРСА ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР:

(Книгата съдържа преподавания материал. Допустимо е препоръчването на два или три учебника, когато преподаваният материал е от няколко научни области.)

1. Умберто Еко.История на красотата. 2006

2. Дж.К. Купър. Енциклопедия на традиционните символи. 1993

3. Ниниан Смарт. Религиите по света. 2000

4.Ивайло Попов. 409 съвременни художници. 2011

5. Б. Рамшнайдер, У. Грьозеник . Изкуството днес. Taschen. 2002

Литература, която може да бъде намерена в библиотеката на НБУ:

Голото тяло / Кенет Кларк; Прев. Нели Доспевска

Как разбирам скулптурата / Марсел Жимон; Прев. от фр. език Евгения Христова

Митове и реалност в античата скулптура по повод изложбата "Богове, хора, маски" - Варна, 2008 / Петко Георгиев, Валентин Плетньов = Myths and reality in ancient sculpture on the occasion of the exhibition "Gods, people, and masks' - Varna, 2008 / Petko Georgiev, Valentin Pletnyov

Роден. Климт. Мунк / Юдит Сабади

Съвременна българска живопис, скулптура, графика / Състав. Петя Дочева = Современная болгарская живопись, скульптура и графика = Contemporary Bulgarian painting, sculpture and graphics = peintureq sculpture et arts graphiques contemporains bulgares = Bulgarische malerei, Plastik und Graphik der Gegenwart = Pintura, escultura y grabado contemporaneos bulgaros

Стекло / Николай Качалов

Glass Structures : Design and Construction of Self-Supporting Skins / Jan Wurm

Ars vitraria : T. I. : Sbornik studii Muzea skla a buzuterie / Jarmila Brozova et al.

Ars vitraria : T. II. : Sbornik studii Muzea skla a buzuterie / Jarmila Brozova et al.

Ancient glass : the Bomford collection of pre-Roman & Roman glass on loan to the city of Bristol Museum & Art Gallery / [compiled by Nicholas Thomas]

Staklo : proizvodnja i umetnicka obrada kroz vekove / Ruza Galic-Loncar

Моника Попова. Каталог-живопис. 2013

Dictonary of Art end Artists, Grange Books, Oxford UP, 2003

Електронни списания:

Artchronika- www.artchronika.ru

Nomi- www.nomi.ru

Artext- www.artext.org

Artkeramika- www.artkeramika.com

glasreviu- www.glasreviu.com

Artforum- www.artforum.com

Art in Amerika- www.artinamerikamagazine.com

Art Journal- www.collegeart.org

Art News- www.artnewsonline.com

Art Nexus- www.artnexus.com

Artpress- www.artpress.com

FlashArt- www.flashartonline.com

Frieze- www.frieze.com

Fuse Magazine- www.fusemagazine.org

The Nordic Art Review- www.nordicarteview.nu

October- www.mitpress.edu/october

Parachute- www.parachute.ca

L`Art Aujourd`hui- www.artaujourdhui.com

Art das Kunstmagazin- www.art-magazin.de

Средства за оценяване:

Тестове, писмени разработки