ADVB310 Семинар: "Интернет реклама"

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основите принципи на реклама в интернет.

В няколко отделни стъпки се разглеждат инструментите за реклама онлайн – както стандартни, така и нестандартни похвати, с представяне на множество примери и препоръки за употребата им.

Като важна част от всяка комуникация в интернет ще бъде акцентирано върху уеб сайта и рекламния криейтив, засягайки основни принципи и препоръки. Ще бъдат представени и социалните мрежи като канал за комуникация. Ще бъдат представени примери за конкретни кампании.

Семинарът ще привлече гост лектори от дигитални рекламни агенции.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

 Георги Малчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Основните термини в областта на интернет комуникациите

• Инструментите за реклама в интернет

2) могат

• Да избират най-подходящите методи за присъствие онлайн

• Да избират най-подходящата стойност за присъствие онлайн


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: общи познания в областта на рекламата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Интернет сайт

• Социални мрежи

• Кампании в интернет

Литература по темите:

• Новите правила в маркетинга и в ПР, Дейвид Скот, ROI Communication

• Властта на хората - новият маркетинг, Пламен Русев, Е-Академия

• 11 неизменни закона на Интернет брендинга, Ал Рийс, Лаура Рийс, Класика и стил

• В крак с онлайн маркетинга, Джон Рийд, Анхира

• Социалният БУМ!, Джефри Гитомър, Изток Запад

• Данни за рекламни комуникации от общодостъпни източници на информация, като: в. Капитал, в. Дневник, сп. Sign Cafe, сп. Мениджър и други, вкл. техни интернет ресурси

• Интернет ресурси:

o Публикации на тема успешни и неуспешни рекламни комуникации на страници на български блогъри – www.vasvalch.com, www.biservalov.net, www.borisloukanov.com и други

o страници на рекламни агенции (секция “portfolio”, “case studies”, “ кампании” - http://www.ddb.com/ddbsofia, www.ilyan.com, http://www.noblegraphics.eu/ и други

o интернет страници на компании, провеждащи рекламна комуникация

o други ресурси, базирани на информация от независими изследвания в областта на въздействието на рекламните комуникации

Средства за оценяване:

Студентите получват задание за създаване на дигитален инструмент в даден канал за нтернет реклама:

• избор на компания/организация/продукт или услуга

• описание на стойностното предложение на избраната компания/организация/продукт или услуга

• описание на една таргет група на изборната компания/организация/продукт или услуга

• създаване на концепция и реализация на даден канал (интернет страница чрез интуитивен редактор тип wwwi.wix.com; блог чрез масова безпалтна блог платформа; страница във Facebook; профил в друга социална мрежа; видео; или друго по избор на студента)