VACB308 Композиционни похвати в графичния дизайн - I част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с изискванията на композицията, като основа на всички визуални изкуства и техниките. Както и придобиване на знания за видовете композиция, използвани през различните епохи.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Чавдар Гюзелев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Придобиват начални знания за основите, историята и видовете кмпозиция във всички видове визуални изкуства. Влиянията и взаимовръзките им.

2) могат:

Студентите започват да боравят и използват различни видове материали - от класически техники при рисуване и живописването до колажът и фотографията.


Предварителни изисквания:
Начални компютърни умения. Боравене с основните материали - акварел, туш, колаж.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Що е композиция?

2. Въведение в история на композицията

3. Видове композиционни методи - практически задачи

4. Композиция в предренесансовата епоха

5. Композицията в Ренесанса - влияние на Елада. Перспектива

6. Класическа композиция - основи

7. Следкласицистичен период - маниеризъм

8. Промяна на композиционните виждания в посткласицистичната епоха

9. Промяна композиционните виждания в модерната епоха

10. Революционни промени в началото на 20 век.

11. Модерна епоха-използване на необичайни техники и нововъдения.

12. Технологични промени ,влияещи на композиционните виждания и приложения.

13. Течения в изкуството и влияния върху всички области на визуалните техники

14. Промяна на вижданията и приложението на композиционните техники в дигиталната епоха.

15. Рзлични видове технични похвати в началните упражнения по композиция-използване на традиционни и нетрадиционни методи.

Средства за оценяване:

* упражнения

* самостоятелни работи