VACB005 Компютърно създаване и обработка на изображение (Photoshop) - I част

Анотация:

Доусъвършенстване на усета към изграждането на графични проекти и превръщането му в професионални умения.

Целта на курса е да се докаже, че студентите са достатъчно можещи и знаещи за да се лансират в големият, ежедневно разрастващ се пазар на графичният дизайн. Да се научат сами да намират най-добрите идеи, които да могат да визуализират чрез отличното владеене на програмата Adobe Photoshop.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Стоян Манчоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще знаят:

Какво е необходимо за да може да се нарече една графична композиция професионално подготвена. Основни познания в съвременните стилове в графичният дизайн използвани в момента в световен план, практикуващи се и при работа с програмата Adobe Photoshop.

Как да визуализират най-добрите си идеи, така че да ги превърнат в печеливши.

Начални познания при подбора на шрифтовете в една графична композиция, с цел цялостното и завършване и запазването на четимостта им.

Ще знаят как да намерят цветовият баланс в работите си, с който да прокомуникират и да се различат сред целият поток от графични материали и цветни „петна”.

Успешно завършилите курса студенти също така:

Ще могат:

Да използват свободно инструментите, техниките, специалните ефекти и възможностите като цяло на програмата Adobe Photoshop. Да обработват и ретушират с лекота фото и електронни изображения. Да създават сложни изображения, съдържащи векторни графики и специални ефекти.

Ще могат да се доверят на уменията си получени по време на курса, овладявайки тънкостите при работа с програмата Adobe Photoshop.

Спокойно и уверено да се появят на трудовият пазар, а така също и в световната дизайнерска конкуренция.


Предварителни изисквания:
Да се интересуват от световните тенденции на дизайна. Да имат усет към правилното подреждане на елементите в една композиция, минимум елементарни художествени умения и усещане за правилността на формите. Креативност и гъвкавост в мисленето. Цветово усещане.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Поради факта, че всеки един студент е индивидуална, уникална личност това е една от основните линии, които са взети предвид при практичните занимания в курса. Практическите занимания са в основата на курса с цел по-доброто усвояване на програмата и акцента пада в/у тях.

Тематичният план е основан на индивидуализма и наблюдението над всеки един студент по отделно.

Специална разработка на индивидуални задачи за всички във вид на проекти, които са включени през времетраенето на курса, различаващи се една от друга е другият плюс. По този начин освен по-голям хоризонт за работа, студентите получават и индивидуално портфолио изградено по време на курса, което могат да ползват и занапред. Другата цел на индивидуалните занимания е стимулирането на студените да мислят в различни насоки. Това е един от методите, които им помагат да се доусъвършенстват като креативно мислещи хора, освен умението им което придобиват да работят със самата програма. В световен план иднивидуалното поставяне на задачи е доказан метод за утвърждаването на креативността и изграждането на дизайнерската мисъл.

С навлизането в познанието на програмата, практическите занимания все повече и повече усложняват своя характер за научаване на по-голямо количество от тънкостите, които притежава програмата Adobe Photoshop.

Отделянето на достатъчно време за усвояването на теоретичната и практичната част от програмата, докато се фокусира и вниманието в/у всеки един студент определено е един от най-успешните варианти за изграждането на всеки един от тях като професионалист.

Професионалист и като човек служещ си отлично с програмата Adobe Photoshop и като професионалист познаващ тънкостите при изграждането на тотал графичния дизайн.

Средства за оценяване:

С помощта на индивидуалните практически задачи студентите показват всичко което са усвоили и научили от теоретичната част предавана в рамките на курса.

Оценяването като цяло през целия период на курса по Adobe Photoshop се базира на практични, индивидуални, самостоятелни задачи.

Най-сериозната практическа задача е тази, която е за финалният изпит.Чрез нея студентите показват крайното си ниво в познанието на програмата на базата на която се сформира и крайната оценка.