MODB303 Функция и форма в облеклото

Анотация:

Според представите на класическия дизайн - както продукт-дизайн, така и моден дизайн, формата в облеклото трябва да съответства на функцията. През 60те години на 20 век този принцип в продукт-дизайна е доведен до там, че формите са съвършено изчистени, детайлите - минимизирани, предметите - сведени до идеалната форма - кълбото. В модата също са правени опити формата да се сведе до повтаряне на базисния силует или до геометрична форма, лишена от всякакви детайли - напр. сака без яки и ревери, и др. Както може да се очаква, това пълно пренебрежение на чисто човешкия фактор - удоволствието от красивата форма и детайли, удобството при носене, разнообразието и възможността да изградиш собствената си индивидуалност чрез подбора на облекло, не се отразява добре за възприемането на дизайнерския продукт. Затова този чист утилитаризъм на продукта е изоставен и дизайнерите търсят други пътища - близост до природата, етно-влияния, влияния на спорта, на улицата и т.н., за да създават съвременни облекла, харесвани от потребителя. Разбира се, през цялото време не трябва да се забравя за функцията на облеклото, макар че това в много случаи /в модата/ е вторично.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите за първи път се изправят пред предизвикателството да мислят кое е важно за потребителя и как дизайнът трябва да изпълнява функциите си, удовлетворявайки разнообразни изисквания и вкусове, като при това не пренебрегва нито функцията, нито естетиката на облеклото.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Форма и функция в продукт-дизайна

2. Форма и функция в модния дизайн - "естетически" търсения и отклонения.

3. Геометрични форми в модата

4. Геометрични форми в модата - практически занимания

5. Конферанс и анализ на студентските работи

6. Форми от природата и връзка с човешкото тяло

7. Форми от природата - рисунки

8. Форми от природата - конферанс и анализ на студентските работи

9. Етно-влияния в модата

10. Решаване на конкретна задача на основа на етно-влияния

11. Конферанс и анализ

12. Улицата като могъщ източник на вдъхновение

13. Конкретна задача и анализ

14. Спортното облекло и влиянието му върху модата

15. Практическа задача и конферанс

Литература по темите:

"Industrial design and the community" Ken Baynes, Lund Humphries

The Fashion book - ,ub. Phaydon,

"Краят на модата" - Тери Еджинс,

Списания ат библиотеката на НБУ:

VIEW 2, NEXT LOOK, DETAILS, TRENDS, etc.

Средства за оценяване:

конферанс