MODB302 Моделиране на облеклото - I част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на облекло, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn) и адаптирана от инж.Т.Георгиева. В про-

цеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от

тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да конструират и моделират дамско горно облекло - поли

2. Могат да изработят в материал дамска пола
Предварителни изисквания:
1.Лекциите се провеждат в учебна зала за 40 души.

2.Залата трябва да бъде оборудвана със мултимедия.

3. Масите трябва да са достатъчно големи, за да могат студентите да чертаят на листове голям формат - конструкции по собствен размер в М1:1.

4. Предварителни изисквания към студентите няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Сложни поли - моделни разработки

2. Собствени проекти - моделни разработки

3. Изпълнение на моделната разработка в М 1:1 . Експеримент на конструкцията – изпълнение в материал. Технология.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990

2. M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

3. Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1.4 текущи оценки през семестъра:

–домашни работи

–основни конструкции в М1:1 по собствен размер

–експеримент на основни конструкции в материал по собствен размер (панталон и корсаж)

–изработване на собствен модел панталон в материал

2.Изпит:

-курсова работа – 5 собствени модела – разработка на конструкциите в М1:5

-10 изпитни модела от списание“Rundschdu” - разработка на конструкциите в М1:5