MODB306 Фирмен стил на модна марка

Анотация:

Целта по време на курса е студентите да усвоят различните етапи за графично проектиране на фирмен стил за модна фирма. Разглеждат се различните подходи към художественото конструиране се запазен знак за модна фирма, запазен шрифт, тотален дизайн на модна марка.

По време на лекция студентите разработват графични проекти на базата, на който усвояват

и упражняват новите техники и прилагат натрупаните знания.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Да боравят свободно с графичните инструменти ще умеят самостоятелно да създават запазен

знак на модна фирма, рекламни материали и художествено оформление на фирмен стил на модна марка.

2) могат:

•Въз основа на усвоените техники по време на курса, студентите ще могат самостоятелно да създават корпоративен дизайн за модна марка, което ще им даде самочувствие на добре подготвени дизайнери, които ще могат след дипломирането си да се реализират

в областта на модния дизайн и рекламата.


Предварителни изисквания:
Познания по графично и пространствено проектиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.История на запазен знак на модна марка. Анализ на естетическата форма.

2.Функции на запазен знак: естетическа, рекламна, информационна, защитна - видове, идентификация

3.Художествено проектиране и конструиране на запазен знак:

- графична композиция

- рисунка, чертеж, макет, модел, анализ

4.Приложение на цвета в модна марка

5.Фирмен шрифт за модна марка

6.Видове шрифтове и предназначението им в запазен знак на модна фирма

7.Графично проектиране на лигатура

8.Дизайн на печат на модна марка

9.Проектиране на етикет за моден артикул

10.Дизайн на рекламна торбичка

11.Дизайн на опаковъчна хартия

12.Проектиране на опаковка

13.Растеризиране на модна марка

14.Векторизация на запазен знак

15.Тотал дизайн на модна марка

Литература по темите:

„Професионален дизайн на печатни материали” - изд.СОФТПРЕС

„Професионален дизайн на бизнес материали” - изд.СОФТПРЕС

„Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team” – изд. Kindle Edition

„Fashion Brands: Branding Style from Armani to Zara” – изд. Kindle Edition

„The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design” – изд. Neutron LLC

Средства за оценяване:

Студентите биват оценявани на база поставени от преподавателя индивидуални практически задачи. Темата и заданието на проекта

се възлагат в началото на семестъра като периодично се представя

за консултации през определен период от време.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 20%