MODB305 Проучвания и прогнози в модата

Анотация:

Курсът запознава студентите с необходимите проучвания и прогнози за модата и търговията с мода. Модната индустрия е втора по обороти в света след стоманодобива и не може да се остави на случайни хрумвания. Тя не може да се развива без солидни проучвания и прогнози за бъдещото търсене, както и насочване на търсенето. Проучванията и прогнозите вървят в две насоки:

1. пазари и търговия

2. прогнозиране на модните тенденции

3. насочване на потребителското търсене и реклама

4. източници на модни прогнози

На студентите ще се възлагат практически задачи по търсене на прогнозни източници и създаване на колекции за определен сезон

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите добиват представа за значението на проучването и прогнозирането на модните тенденции; те ще решават практически задачи, свързани с това, и ще разберат по-добре ролята на дизайнера в процеса на създаване на успешни модни колекции.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Проучвания в модата:

1.1 Модни пазари - видове

1.2 Потребителски групи - промени в нагласите

1.3 Ценови групи

1.4 маркетинг и мърчъндайзинг

2. Модни прогнози

2.1 Развитие на потреблението

2.2 Прогнозиране на модните тенденции - прогнозни бюра

2.3 модни цикли

2.4 договаряния и търговия с мода

Литература по темите:

Next Look

View

View 2

и др.

Средства за оценяване:

анализ

курсова работа

конферанс