Мениджмънт и предприемачество - ИО

Програмна схема

Мениджмънт и предприемачество - ИО

3-ти семестър