CINB524 Самостоятелна работа "Продуциране и режисура на тв реклами"

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Иван Георгиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: