CASB944 Самостоятелна работа "Документално и научнопопулярно кино"

Анотация:

Подготовка на самостоятелна работа - документален или научно-популярен филм и реализацията й след одобрен сценарий и режисьорски план

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

доц. Юлия Кънчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да реализират документален или НП филм по зададена тема, както и ще са способни да подготвят проект за български и международни институции с цел финансирането му
Предварителни изисквания:
Базисна кинокултура

Компютърна грамотност

Владеене на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Документално наблюдение - специфични изразни средства

Документален или НП филм - цялостен проект при кандидатстване в България или чужбина

Литература по темите:

Documentary – A History of the Non- Fiction Film” – Erik Barnouw

“Film Culture” – 56-57 Spring 1973

“Collecting Visible Evidence” – Jane M. Gaines and Michael Renov

“Independent Filmmaking” – Lenny Lipton

“История на киното” – Ж.Садул

“В света на киното” – А.Монтегю

“Езикът на киното” - М.Мартен

“Нямо кино” - Т. Андрейков

“Относителност и екран”- Н.Милев

“ Что такое кино?” - А. Базен

“Антология на филмовата мисъл - ІІ част” – Ив. Знеполски

“Монтаж” – три части – Карл Рейсц

“Making Documentary Films and Reality Videos” – Barry Hampe

“Introduction to Documentary” – Bill Nichols

“Representing Reality” – Bill Nichols

“Blurred Boundaries” – Bill Nichols

“Theorizing Documentary” – edited by Michael Renov

“Claiming the Real” – Brian Winston

“Българско документално кино - етап на зрели търсения” - М. Саръиванова

“Съвременно българско документално кино” – Л. Черноколева

“Изображението в документалния филм” – доц. Ем. Стоева

списания: “Кино”, “Български Екран”, “Documentary”

Средства за оценяване:

І семестър - сценарий и реализирано документално наблюдение

ІІ семестър - автобиографичен сценарий и документален или НП филм