CASB502 Самостоятелна работа "Филмово и телевизионно операторство"

Анотация:

Самостоятелната работа има за цел да демонстрира уменията и познанията за работа с камера и осветление усвоени в курс CASB 512 операторство. Работата представлява операторски етюд по осветление с продължителност до 10 минути в който да се демонстрира умело изграждане на разнообразни светлинни схеми от тонално до силуетно осветление, включително и промяна на светлинната схема в кадър

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да покажат:

- познания върху начина на изграждане на киноизображение чрез светлинни източници

- успешно овладяване на техниката и боравене с различни светлинни източници

- Използване разнообразни на кинематографични светлинни схеми за изобразителни и драматургически решения.

- Създаване на единно светлинно решение на кадъра, епизода и целия филм
Предварителни изисквания:
овладяна теория от курс “Филмово и тв. операторство” и “Учебна практика"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Изграждане на изобразителната концепция и пластика на кадъра,епизода,цялостния филм.

Проблеми на натурния и изкуствен декор. Начини на работа с осветление

Работа на оператора върху актьорския образ и портретна характеристика

Особености на режимни снимки.Приложение и допълнително осветление

Смесено осветление.Употреба на халогенно, метал-халогенно и луминесцентно осветление.

Литература по темите:

Г. Карайорданов Операторско майсторство

Ян Шмок Изкуствено осветление във фотографията 1979

А.Тасев, Л.Халачев Киносъоръжения и техника на киноснимки 1980

П.Бърнев Портретна фотография 1982

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

В света на киното 1,2,3 том 1983

С.Стефанов Светлочувствителни материали и светлофилтри 1980

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор 2002